Ämne

Släktforskning

Släktforskning eller söka sin släkthistoria är en av de populäraste hobbyerna i världen. Oavsett trosuppfattning och nationalitet upptäcker människan gärna var hon härstammar från. Men för medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är släktforskning mer än bara en hobby. Sista dagars heliga tror att familjen kan vara tillsammans efter det här livet. Därför är det nödvändigt att stärka relationen till alla familjemedlemmar, både de som lever och de som har gått bort.

Sista dagars heliga tror att familjen kan förenas för evigt genom heliga beseglingsceremonier som sker i templen. Dessa tempelceremonier kan också utföras för de som har gått bort genom en ställföreträdande. Därför är släktforskning för mormoner ett nödvändigt steg i tempeltjänsten för de döda. Enligt sista dagars heligas tro är de döda fria att välja att acceptera eller förkasta de tjänster som utförts åt dem.

Sedan 1894 har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vikt tid och resurser till att samla in och dela med sig av släkthistoriska uppteckningar. Under samarbetet med statsarkiv, kyrkor och bibliotek har kyrkan skapat den största samlingen familjeuppteckningar i världen. Samlingen innehåller information om över tre biljoner avlidna personer. Arbetet gjordes till en början genom Genealogical Society of Utah men utförs idag genom FamilySearch, en ideell organisation som finansieras av kyrkan.

FamilySearch delar information från 100 länder, bland annat födelse-, vigsel- och dödböcker, folkbokföringar, domböcker och bouppteckningar, jordeböcker. Uppteckningarna är tillgängliga för allmänheten utan kostnad genom webbplatsen FamilySearch.org, det världsberömda Släkthistoriska biblioteket i Salt Lake City och genom att nätverk med 4 600 lokala släktforskningscenter i 126 länder.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.