Ämne

Kyrkans historiska bibliotek

Kyrkans historiska bibliotek byggdes för att bevara och sprida Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historia. Byggnaden öppnades i juni 2009 och har sedan dess välkomnat tusentals personer som ville lära sig mer om kyrkans historia och medlemmar.

Den 21 000 kvadratmeter stora byggnaden har fem våningar med ett offentligt bibliotek, ett läsrum och lagringsplats för följande historiska samlingar:

  • 270 000 böcker, broschyrer, tidskrifter, lektionsböcker o.s.v.
  • 240 000 samlingar opublicerade originaluppteckningar (dagböcker, korrenspondens, protokoll o.s.v.)
  • 3,5 miljoner patriarkaliska välsignelser som medlemmar fått
  • 13 000 fotografiska samlingar
  • 23 000 ljud- och videoinspelningar

En del av dessa finns tillgängliga i det offentliga biblioteket, men andra finns i arkivrummen och hämtas till besökare i läsrummet. Besökare använder ofta dessa material i sina efterforskningar inför en bok eller akademisk artikel. Andra kanske använder bibliotekets samlingar för lära sig mer om sina förfäder som var medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller om västerns historia.

Den moderna byggnaden har två slags arkivrum som har byggts för att skydda historiska artefakter. De största tio arkivrummen hålls omkring 13 grader Celsius med 35 procents luftfuktighet. Det finns också två speciella rum som hålls omkring minus tjugo grader Celsius där färgfilmer, fotografier och uppteckningar av särskild betydelse för kyrkan lagras.

Förutom de offentliga områdena och förvaringsrummen har den nya byggnaden plats för konservering, utveckling av samlingar och efterforskning. Kyrkans konserveringsarbete omfattar 300 till 500 böcker och dokument och 3 000 till 4 000 audiovisuella inspelningar om året. Personalen med ansvar för samlingens utveckling inhämtar och katalogiserar 500 till 700 nya samlingar varje år, bland annat 6 000 tryckalster. Den nya byggnaden har också kontorsutrymme för personal och volontärer som ansvarar för historiska platser, webbinnehåll och tryckalster som The Joseph Smith Papers.

Kyrkans historiska bibliotek fick bemärkelsen Silver Certification av Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). För att få den miljövänliga bemärkelsen måste en byggnad använda mindre uppvärmning och elektricitet, öka möjligheten till utsikt genom att ha fönster i närheten av arbetsstationer, ligga nära kollektivtrafik och använda produkter som är producerade lokalt, återvunna eller som avger färre gaser som kan påverka människans hälsa.
 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.