Ämne

Hälsa

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kända för sin hälsosamma livsstil. En hälsoplan för kyrkan skrevs ned för första gången 1833 av president Joseph Smith, och han lade fram den för tidiga medlemmar som en uppenbarelse från Gud. I dag kallar sista dagars heliga dessa hälsoriktlinjer för ”Visdomsordet” (Läran och förbunden 89).

Följande är en del av hälsoreglerna: Inga alkoholhaltiga drycker, att inte röka eller tugga tobak och inga ”heta drycker” — vilket tros hänvisa specifikt till te och kaffe. ”Hälsosamma örter” och frukt och spannmål rekommenderas starkt. Kött ska nyttjas ”sparsamt”. Kyrkan tolkar det också så att missbruk av droger — illegala, legala, receptbelagda eller reglerade — är ett brott mot hälsoreglerna.

”Hälsoreglerna ... som gavs för över hundra år sedan är i perfekt harmoni med rekommendationerna som i dag ges av vetenskapen vad gäller förbättrad hälsa och bibehållandet av god hälsa”, säger Ted Adams, fil. dr, programchef för LDS Hospital Fitness Institute i Salt Lake City i Utah.

En 14-årig studie på UCLA som avslutades 1997 följde dödsstatistiken och hälsovanorna hos
10 000 medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Kalifornien. Specifika forskningsresultat: Medlemmarna i kyrkan som efterlevde hälsoreglerna hade ett av de lägsta dödstalen som orsakades av cancer och kardiovaskulära sjukdomar i Förenta staterna — grovt räknat hälften jämfört med befolkningen i allmänhet. Studien visade också på att kyrkans medlemmar som följde hälsoreglerna ökade sin sannolika livslängd med åtta till elva år jämfört med den vita befolkningen i Förenta staterna i allmänhet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.