Ämne

Dop för de döda

Läran bakom dop för de döda nämns i Nya testamentet (se 1 Korintierbrevet 15:29), men grunden till läran kommer från nutida uppenbarelse genom Joseph Smith. Som ställföreträdare för en avliden person — ofta en av personens egna förfäder — kan en medlem i kyrkan döpas i den personens ställe. Enligt sista dagars heligas tro har en avliden person kvar rätten att fatta beslut i nästa liv och om de väljer att ta emot dopförrättningen öppnar det upp vägen till fortsatt utveckling. Dop för de döda utförs endast i tempel.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.