Ämne

Dragning till samma kön

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är medveten om att dragning till samma kön är en känslig fråga som kräver vänlighet, medkänsla och förståelse. Webbplatsen https://www.churchofjesuschrist.org/topics/gay/?lang=eng bekräftar sanningen i de ord som står i Mormons bok: Gud ”älskar sina barn” (1 Nephi 11:17) och försöker hjälpa alla bättre förstå dragning till samma kön ur evangeliets perspektiv.

Kyrkan har inte tagit ställning till orsakerna till dragning till samma kön. 2006 sa äldste Dallin H. Oaks: ”Kyrkan har inte tagit ställning till vad som orsakar mottagligheter eller böjelser, inklusive dem som har att göra med attraktion till personer av samma kön.” 

Dragning till samma kön är ingen synd. Äldste M. Russell Ballard har sagt: ”Låt oss vara tydliga: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att ’upplevelsen av dragning till personer av samma kön är en komplex verklighet för många. Attraktionen i sig är ingen synd, men handlingen är det. Även om människor inte väljer att ha sådan dragning, väljer de hur de ska reagera på den. Med kärlek och förståelse räcker kyrkan ut handen mot alla Guds barn, också [dem med dragning till personer av samma kön].’” 

Dragning till samma kön är ingen synd, men det kan vara en utmaning. En person har kanske inte valt att ha de här känslorna, men han eller hon kan besluta sig för att hålla Guds bud. Föräldrarna till ett barn som upplever dragning till samma kön eller identifierar sig som gay bör välja att älska och vårda sig om det barnet. Som medlemmar i kyrkan bör sista dagars heliga välja att skapa ett välkomnande samfund.

De som upplever dragning till samma kön eller ser sig själva som gay kan helt och fullt delta i kyrkan. Som det sägs i en kyrkans riktlinje: ”Om medlemmar känner dragning till personer av samma kön men inte utför homosexuella handlingar, ska ledarna stödja och uppmuntra dem i deras beslut att leva efter kyskhetslagen och att kontrollera orättfärdiga tankar. Dessa medlemmar kan ges ämbeten i kyrkan. Om de för övrigt är värdiga och kvalificerade kan de också inneha tempelrekommendation och ta emot templets förrättningar.” 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.