Ämne

Embryonal stamcellsforskning

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har inte tagit ställning till användandet av embryonala stamceller i forskningssyfte. Avsaknaden av ställningstagande ska inte tolkas som stöd för eller opposition mot något annat uttalande som medlemmar i kyrkan gett, oavsett om de är för eller emot embryonal stamcellsforskning.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.