nyhetsartikel

World Food Day, 16 oktober

Vad gör kyrkan för att mätta de hungriga?

Som kristna har vi tagit på oss att hjälpa de svaga, lyfta upp de händer som hänger ned och stärka de matta knäna (se Läran och förbunden 81:5). Vi har lovat att vara villiga att sörja med dem som sörjer och trösta dem som står i behov av tröst (se Mosiah 18:9).  Enligt Världshälsoorganisationen går över 820 miljoner människor hungriga runtom i världen[1]. Den 16 oktober är det World Food Day. Den uppmärksammas av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO, för att påminna om de problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen.[2]  Den 17 oktober är den internationella dagen för utrotning av fattigdom.  FN:s mål med den här dagen är att uppmärksamma den globala fattigdomen.

Kyrkans humanitära organ Latter-day Saint Charities sponsrar humanitära och utvecklingsprojekt i 195 länder och biståndet är baserat på principerna personligt ansvar, samhällsstöd, oberoende och hållbarhet. Ett signaturprogram för Latter-day Saint Charities är Benson Food. Det är ett program med målet att stödja samhällens ansträngningar att förbättra familjers hälsa och välbefinnande genom projekt inom matproduktion, matlagring och näringsutbildning. De lokaliserar och utnyttjar lokala resurser för att möta utmaningar inom matsäkerhet. Syftet med dessa projekt är att hjälpa mottagarna att öka sin matsäkerhet genom hållbara och ekonomiska metoder. Under 2018 var det här programmet aktivt i 16 länder och nådde 311 700 personer.

Latter-Day Saint Charities arbetar också med partners som arbetar med hållbara lokala lösningar till lokala behov. På det sättet säkerställs det att resurserna används på ett lämpligt sätt. En sådan partner är Världslivsmedelsprogrammet. Världslivsmedelprogrammet skriver så här om Latter-day Saint Charities på sin hemsida: ”Sedan 2014 har Latter-day Saint Charities varit en viktig partner för Världslivsmedelprogrammet. Deras betydande stöd har hjälpt oss att rädda och förändra människors liv runtom i världen, vilket har gjort mätbara framsteg mot globalt hållbarhetsmål 2: Ingen hunger.”

Som kristna strävar vi efter att följa Jesus exempel och uppmanas att ”ge av våra ägodelar till de fattiga, föda de hungriga, kläda de nakna, besöka de sjuka och lindra deras nöd både andligt och timligt” (se Mosiah 4:26). Det finns många fantastiska organisationer som gör skillnad i miljontals människors liv. Man kan stödja dessa organisationer, som till exempel Latter-day Saint Charities, genom ekonomiska medel eller med personligt engagemang. Det är också viktigt att komma ihåg att vara uppmärksam på de behov som kanske finns runt omkring lokalt. Man kan hjälpa till i ett soppkök, bjuda hem en fattig pensionär, ge bort sina pantburkar till någon som behöver dem mer, eller fasta. Vår nutida profet Russell M. Nelson har sagt: ”Som sista dagars heliga följer vi den uråldriga lagen om fasta, vi går hungriga för att hjälpa dem som är hungriga. En dag i månaden äter vi ingen mat och donerar kostnaden för den maten, och mer, för att hjälpa dem som står i behov av hjälp.” Framför allt kan vi visa kärlek.

”Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. … Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matteus 25:35–36, 40).

Rakel Nilsson

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.