nyhetsartikel

Förnya beslutsamheten att följa Jesus Kristus, uppmanar talare vid världsomfattande konferens

Ändringar tillkännagavs som främjar kvinnornas deltagande och stärker ungdomar

Förbättring i fråga om kvinnornas deltagande, starkare ungdomar och ny beslutsamhet att följa Jesus Kristus var teman som betonades i tal och tillkännagivanden under halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 

Fem konferensmöten hölls den 5 och 6 oktober 2019 och sändes från konferenscentret med 21 000 sittplatser i Salt Lake City i delstaten Utah i USA. Via satellit-, radio-, TV- och internetutsändningar samt tryckta publikationer nådde talarna en global åhörarskara på flera miljoner.

Uppskattning för kvinnors tjänande

Rättfärdiga kvinnor i kyrkan talar och undervisar med kraft och myndighet från Gud, hävdade Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kvinnornas undervisning om Kristi lära och deltagande i kyrkans råd är oumbärligt och aldrig för syns skull, tillade han.

Före konferensens huvudmöten träffades kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän för att bli undervisade av första presidentskapet. President Russell M. Nelson delgav dem en ny riktlinje angående bevittnande av förrättningar, däribland dop som förrättas i möteshus och tempel. De här förändringarna är avsedda att öka familjernas deltagande i förrättningar, förklarade president Nelson vidare under konferensen.

President Nelson tillkännagav för första gången planerna på att bygga ytterligare tempel under kvinnornas konferensmöte. Han presenterade fyra tempel i USA och ett vardera i Sierra Leone, Papua Nya Guinea, Filippinerna och Guatemala, vilket gör att antalet tempel som är i bruk, tillkännagivna eller under uppförande uppgår till 217 i hela världen.

Styrka åt ungdomarna

Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum och syster Bonnie H. Cordon, Unga kvinnors generalpresident, framlade ändrade riktlinjer som ska stärka ungdomarna.

Lokala biskopar ska ha närmare kontakt med ungdomarna för att leda och hjälpa dem, sa äldste Cook. Unga mäns presidentskap, bestående av vuxna män som leder unga män, på församlingsnivå upphör. I över hundra år har kyrkans program för unga kvinnor delat in dem i tre klasser. I fortsättningen organiseras klasser baserat på varje enskild församlings behov, förklarade syster Cordon.

Följa Jesus Kristus

Sista dagars heliga, liksom andra följare av Jesus Kristus, försöker alltid hitta sätt att hjälpa, lyfta och älska andra, sa president Nelson till åhörarna. Bland andra initiativ hjälper kyrkan flyktingar, framhöll han. Enbart under 2018 tillhandahöll kyrkan förnödenheter till flyktingar i 56 länder. Dessutom bidrar många av kyrkans medlemmar med sin tid för att hjälpa flyktingar bli integrerade i nya samhällen.

Sanna lärjungar till Jesus Kristus älskar Gud och hans barn utan att förvänta sig något i gengäld, sa äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum. Syster Reyna I. Aburto, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, uppmanade konferensdeltagarna att följa Frälsarens stig och öka sin medkänsla. Äldste Hans T. Boom i de sjuttios kvorum uppmanade åhörarna att kliva fram ur mörkret och in i ljuset och sa att evangeliets ljus ger värme och läkedom.

Kyrkans nya initiativ och tillkännagivanden ska ses som en samverkande ansträngning för att hjälpa medlemmarna bygga på Jesus Kristus, förklarade äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum.

Ledarskap

En av förändringarna bland kyrkans ledare som tillkännagavs under generalkonferensen var att äldste Wolfgang Pilz avlöstes som områdessjuttio efter att ha blivit kallad som president för Frankfurts tempel i Tyskland. Hans fru Karin Pilz ska tjäna som tempelvärdinna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.