Pressmeddelande

Världsomspännande tillverkning av heliga kläder ställs under begränsad tid om till produktion av ansiktsmasker och skyddskläder

Anläggningar i fem länder möter behov av skyddsutrustning under rådande pandemi. Presiderande biskopsrådet besöker fabrik i Salt Lake City.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
       

Hundratusentals skyddsmasker och operationsrockar produceras nu av anställda på Beehive Clothings sex olika anläggningar jorden runt. Detta för att bidra till att täcka lokala behov av skyddskläder för vårdpersonal under utbrottet av COVID-19. Anläggningarna ägs och drivs av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

”Vi har som världsomspännande kyrka sökt efter möjligheter att hjälpa till och att sträcka oss ut till våra bröder och systrar i Kristus jorden runt. Ett sätt varpå vi kan bidra är att ställa våra sömnadsanläggningar till förfogande,” säger Peggy Cowherd, chef för kyrkans avdelning för materialförvaltning.

Anläggningarna finns i Brasilien, Paraguay, Mexico, Filippinerna och USA. De anställda ställde om sitt arbete från att tillverka heliga kläder till att sy medicinsk skyddsutrustning efter det att projektet godkändes av Första Presidentskapet. Efter viss förberedelse kunde tillverkningen starta den 1 maj. I slutet av juni hoppas man ha kunnat färdigställa 200 000 rockar och 1,5 miljoner ansiktsmasker.

”Det finns totalt cirka 1000 anställda vid dessa sex fabriksanläggningar och vi donerar vår tid, vårt arbete och vår sömnadskapacitet under flera månader genom att ställa om tillverkningen till skyddskläder och återanvändbara ansiktsmasker för samhället,” säger Peggy Cowherd.

Beehive Clothing har också skänkt en del av sina tyger för att kunna genomföra projekten.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
      

”Vi vill alla bidra till denna insats,” förklarar Stan Howell, verkställande direktör för Beehive Clothing. ”Vi vill stötta samhället. Vi vill hjälpa sjukhusen. Om det finns brist på något och vi på något sätt kan täcka en del av behovet kommer vi att göra allt vi kan.”

På fredagen den 15 maj besökte medlemmar av det presiderande biskopsrådet anläggningen i Salt Lake City för att överse projektet och för att uttrycka uppskattning för de anställda som arbetar under pandemin. ”Det är fint för oss att kunna hjälpa till i samhället,” sa presiderande biskop Gérald Caussé som åtföljdes av biskop W. Christopher Waddell, andre rådgivare i presiderande biskopsrådet.

”Vi är Jesu Kristi Kyrka och vi följer hans uppmaning att älska och tjäna varandra. Vi är tacksamma för möjligheten att tjäna på detta sätt. Vi har bett mycket för att detta stora projekt skulle kunna komma till stånd. Vi har sett många mirakel när vi arbetat för att allt detta skulle fungera. Detta har varit till välsignelse för alla inblandade. Det har varit underbart att se vad denna grupp av internationella medarbetare tillsammans kunnat åstadkomma. När Herren hjälper oss sker fantastiska saker,” förklarar Peggy Cowherd.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.