Pressmeddelande

Världsomfattande andakt för unga vuxna med äldste och syster Soares

Unga vuxna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inbjuds att komma närmare Jesus Kristus genom att se den världsomfattande andakten för unga vuxna den 18 februari 2024.

<p>Äldste Ulisses Soares och syster Rosana Soares</p>
Äldste Ulisses Soares och syster Rosana Soares2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Äldste Ulisses Soares i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Rosana håller tal särskilt riktade till unga vuxna i åldrarna 18 till 30 år. Äldste och syster Soares har nyligen talat om hur unga vuxna kan få personlig uppenbarelse direkt från Gud, bygga sin tro och förbereda sig för ett evigt äktenskap och en evig familj. Andakten i februari är ytterligare ett tillfälle att höra en Jesus Kristi apostel och känna Anden.

Unga vuxna uppmanas att närvara med vänner och senare samtala om hur de lever efter det de lärde sig under andakten.

Hur man tittar

Utsändningen kommer att finnas tillgänglig på flera europeiska språk på broadcasts.ChurchofJesusChrist.org från och med den 25 februari.

Följande språk finns med:

Albanska, armeniska, bulgariska (textat), danska (textat), estniska (textat), finska (textat), franska, grekiska (textat), isländska (textat), italienska, kroatiska (textat), lettiska, litauiska, nederländska (textat), norska (textat), polska, rumänska (textat), serbiska (textat), slovakiska, slovenska, spanska, svenska (textat), tjeckiska, tyska, ukrainska och ungerska (textat).

Se andakten senare ”på begäran” på Evangeliebiblioteket.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.