Pressmeddelande

Påskdagen och söndagar runt julen begränsade till sakramenstmötet

Under alla kommande påskdagar och söndagarna runt julen närvarar medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vid ett enda möte.

De typiska mötena som kyrkans medlemmar närvarar vid är ett sakramentsmöte en timme, och den andra timmen närvarar de antingen vid Söndagsskolan eller lektioner uppdelade i olika kvorum och åldersgrupper.

I ett brev från den 26 januari riktat till generalledare och lokala ledare skrev första presidentskapet: ”Varje år ska kyrkans möten begränsas till endast sakramentsmötet på påskdagen och en söndag som infaller före eller efter julafton. Om julen inte infaller på en söndag beslutar stavs- och distriktspresidentskap om de ska hålla det här sakramentsmötet före eller efter jul.”

I brevet står det också att stavs- och distriktspresidenter kan rådgöra med biskopar och grenspresidenter för att anpassa mötestiderna under dessa helger för att på bästa sätt tillgodose de lokala medlemmarnas behov.

Brevet var undertecknat av kyrkans president Russell M. Nelson; president Dallin H. Oaks, förste rådgivare och president Henry B. Eyring, andre rådgivare.

Alla söndagsmöten i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är öppna för allmänheten och alla är välkomna att närvara.

Hitta närmaste möteslokal

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.