Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Pressmeddelande

Kyrkans seminarier kommer snart att lägga till lektioner i livsförberedelse

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas seminarier och religionsinstitut är glada att kunna tillkännage nya lektioner i livsförberedelser. Denna betydande expansion av kyrkans läroplan för seminariet påbörjas i januari 2024 för håltimmesseminarium (i vissa områden i USA och Kanada) vilket följs av en global introduktion i januari 2025.

Dessa berikade seminarielektioner är ett gensvar på dagens ungdomars förändrade behov. Tillägget kommer att hjälpa eleverna ta del av Jesu Kristi kraft i alla delar av livet medan de bibehåller en grund i skrifterna i linje med trons resurs för evangeliestudier, ”Kom och följ mig”.

”Vårt uppdrag är att utveckla lärjungar till Jesus Kristus”, sa äldste Clark G. Gilbert, kyrkans utbildningschef. ”Nyckeln är därför att tillhandahålla förberedelseresurser som är förankrade i Jesus Kristus och har sin grund i skrifterna. Vi skulle missa målet om lektioner om känslomässig motståndskraft och förberedelse för universitetsstudier misslyckades med att lära eleverna att engagera Herren i sitt lärande. Vi lär en generation att se till Frälsaren i varje aspekt av sin utveckling.”

De berikade seminarielektionerna kommer att hjälpa eleverna att hantera utmanande livssituationer, uppfylla sin gudomliga identitet och potential, bli oberoende, utveckla hälsosamma vanor, lyckas i skolan, sträva efter vidareutbildning, förbereda sig för missionärstjänst och hålla templets förbund. Det här mer omfattande tillvägagångssättet kommer att bättre förbereda ungdomar att hantera den moderna världens komplexitet medan de förblir grundade i skrifterna – vilket slutligen leder eleverna till en fördjupad omvändelse till Kristus.

”Genom att införliva livsförberedande lektioner i vår läroplan för seminariet hoppas vi på att kunna öppna en andlig reserv som skiljer sig från någon vi sett tidigare”, sa Chad Webb, administratör för kyrkans seminarier och institut. ”Vårt hopp är att kunna förbereda en generation av ungdomar så att de vet hur man studerar skrifterna och blir fängslad av levande profeters lärdomar – en generation av känslomässigt motståndskraftiga ungdomar som har förmågan och kapaciteten att lyckas i skolan, bli rättfärdiga fäder och mödrar och leda i kyrkan och i sina samhällen.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.