Pressmeddelande

Sammanslagning av insatser för att bättre betjäna enskilda och familjer

 

För att på ett bättre sätt hjälpa människor att hjälpa sig själva har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slagit ihop alla sina tjänster inom humanitär hjälp, mental hälsovård, utbildning och arbetsförmedling i kyrkans nybildade avdelning Välfärds- och oberoendeservice. Eftersom den utgör en enda gemensam kontaktpunkt underlättar avdelningen snabbare tillgång till alla tillgängliga resurser för att främja oberoende och gagna både givare och mottagare.

”Avdelningens syfte är att följa Jesus Kristus genom att anamma de två buden att älska Gud och sin nästa. Det gör vi genom att ge hjälp och genom att bygga upp andligt och timligt oberoende”,

säger Christian Ottiker, en infödd schweizare som utnämnts till chef för avdelningen i området Europa.

Här följer tre exempel på insatser som administrerats genom Välfärds- och oberoendeservice.

  • För att kunna utveckla färdigheter som behövs på marknaden lär sig flyktingkvinnor i Serbien att sy kläder. Symaskinerna köptes in och donerades av Latter-day Saint Charities. Med hjälp av oberoendekurser hoppas de kunna starta en egen självförsörjande firma. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas hjälporganisation har som mål att lindra lidande, främja oberoende och tillhandahålla tillfällen till tjänande.
  • Michele kommer från Italien. Tyvärr kortades hans tjänande som heltidsmissionär av på grund av en skada som behövde opereras. Men han ville inte att hans återhämtning skulle försena hans utbildning. Han har skrivit in sig på PathwayConnect på internet för att bättre förbereda sig för studier vid universitetet medan han fortsätter på vägen mot oberoende och lärjungeskap. 
  • En nyligen utnämnd församlingsledare tar kontakt med en rådgivare i Familjeservice för att få utbildning så att han på bästa sätt kan hjälpa en församlingsmedlem i nöd. Rådgivare inom Familjeservice är yrkesverksamma inom mental hälsovård som på volontärbasis rådgör med kyrkans ledarskap om de personliga utmaningar som medlemmar kan stå inför.

Välfärds- och oberoendeservice bistår främst genom katastrofhjälp, humanitära insatser, flyktinghjälp, hjälp med förberedelser för nödsituationer, resurser för mental hälsovård, återhämtning från beroende, studielån, universitetskurser på internet, språkkurser och kurser i oberoende som hjälper deltagarna utveckla livsfärdigheter. 

Medlemmar i och vänner till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kan kontakta lokala ledare för att få veta mer om hur de kan dra nytta av de här tjänsterna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.