Pressmeddelande

Ta hand om de behövande

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga donerar tid och pengar till humanitära insatser

    

Sedan LDS Charities grundades på 1980-talet har organisationen använt miljontals euro i form av pengar och volontärtimmar för att ta hand om behövande runtom i världen, utan hänsyn till ras, religion eller nationalitet.

År 1985 fick världen höra om en fruktansvärd hungersnöd i Etiopien som dödade hundratusentals människor. Dåvarande presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Spencer W. Kimball, uppmanade kyrkans medlemmar att fasta i 24 timmar och donera pengarna som skulle ha gått till inköp av mat för att hjälpa det hungersnödsdrabbade Etiopien. Medlemmar över hela världen följde uppmaningen och donerade över 11 miljoner dollar. Sedan dess har kyrkans medlemmar och andra generösa människor fortsatt att donera pengar.

Jesu Kristi kyrka formaliserade sina humanitära insatser genom LDS Charities. Som en unik ideell organisation, sponsrad av kyrkan, förmedlar den 100 procent av alla donerade pengar och varor till humanitära insatser i 189 länder. LDS Charities har organiserats för att avhjälpa lidande, fostra oberoende och ge möjlighet till tjänande. Kristus lärde:

”Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matt. 25:40 SFB15).

Jesu Kristi kyrka tror fullt och fast på sitt ansvar att hjälpa alla behövande, precis som Kristus uppmanade till.

Genom att arbeta med internationella, nationella och lokala organisationer och samarbetspartners avhjälper LDS Charities behov och agerar vid nödsituationer och naturkatastrofer.

Humanitär hjälp under 2018

För mer information, se sammanställningsrapporten 2018 

Berättelsen om LDS Charities ursprung: https://www.ldscharities.org/videos

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.