Pressmeddelande

Uppdatering angående hjälp från kyrkan efter jordbävning och tsunami i Japan

14 MARS 2011 — SALT LAKE CITY

Medan efterdyningarna efter jordbävningen och tsunamin fortsätter undersöker Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hur medlemmarna bäst kan bidra med hjälp. Nyhetsrapporter visar att dödssiffran efter jordbävningen och tsunamin i Japan närmar sig 3 000 och den kommer troligtvis att fortsätta stiga. Den största delen av dödsfallen förväntas ha orsakats av tsunamin i stället för jordbävningen. Tiotusentals personer är hemlösa och miljontals är utan el. Japans regering har mobiliserat tusentals trupper, flygplan och båtar för en storskalig nödhjälpsinsats.

Kyrkans första presidentskap har gjort följande uttalande angående katastrofen:

Vi vill uttrycka vår kärlek och vårt stöd till Japans folk medan de hanterar denna fruktansvärda tragedi. Våra böner, och miljontals sista dagars heligas böner runtom i världen, är med dem när de börjar återhämta sig från denna katastrof.

Hjälpinsatser

Kommunikation och transport är svårhanterliga i de flesta av de drabbade områdena men lokala ledare i kyrkan samtalar för närvarande med myndigheter och humanitära organisationer för att hitta sätt att hjälpa.

Kyrkans missionärer och andra medlemmar

Kyrkan rapporterade på lördagsmorgonen att alla missionärer som verkar i Japan är oskadda och missionsledarna vidtar åtgärder för att se till att missionärerna förblir i säkerhet. Alla missionärer befinner sig på tryggt avstånd från drabbade kärnkraftverk.

Det är troligt att andra medlemmar i kyrkan har blivit direkt drabbade av jordbävningen, och kyrkans ledare arbetar oförtrutet med att ta reda på dem. Omkring nittiofem procent av kyrkans medlemmar i de drabbade områdena har kontaktats och de första rapporterna visar att det inte förekommit några bekräftade dödsfall. Informationen om medlemmarnas tillstånd i de värst drabbade områdena är emellertid begränsad.

Kyrkans byggnader

Kyrkan har fått flera förfrågningar angående templet i Tokyo och kan bekräfta att byggnaden inte skadats avsevärt. Vi vet att vissa byggnader har varierande skador och kyrkans ledare i de drabbade områdena håller på att kontrollera hur det står till med andra kyrkobyggnader.

Kyrkan har fått många telefonsamtal från personer som frågar hur man kan hjälpa de nödställda. Gå till LDS Philanthropies’ webbsida för att få mer information.

(http://www.ldsphilanthropies.org/ldsp/news-features/donate-humanitarian.html)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.