Pressmeddelande

Kyrkan uttrycker omsorg om folket i Japan och flyttar ut missionärerna från drabbade områden

15 MARS 2011 — SALT LAKE CITY

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum berättade för reportrarna under en presskonferens i tisdags att kyrkan gör omfattande insatser för att hjälpa Japan och att kyrkans missionärer flyttas ut ur de drabbade områdena.

Film (YouTube) med äldste Hollands uttalande:

(http://www.youtube.com/watch?v=4lVMWjpVsns)

”Vi känner stor oro för dem alla. Vi uppsänder böner för dem och ett betydande ekonomiskt bidrag är redan fastställt som ska doneras till landet.”

Oro angående begränsad tillgång på mat, elavbrott och möjliga strålningsläckage från skadade kärnkraftverk har lett till att kyrkan flyttat ut missionärerna från två missioner. ”Med tanke på strålningsrisken har vi vidtagit försiktighetsåtgärden att flytta dem ut ur de värsta farozonerna i Sendai- och Tokyomissionerna”, sade han. ”Vi flyttar missionärerna på ett så säkert sätt som möjligt med tanke på att transportmöjligheterna och infrastrukturen är vad de är. Det är inget som sker panikartat. Vi gör detta på ett lugnt och förståndigt, och mycket optimistiskt sätt.”

Kyrkan tillkännagav tidigare att alla missionärerna var i säkerhet. ”Det rådde stor glädje både hos ledarna i Japan och hos ledarna här när vi äntligen kunde rapportera att varje missionär var i säkerhet”, sade äldste David F. Evans, verkställande chef för kyrkans missionsavdelning, som också talade under presskonferensen.

Äldste Holland sade att evakueringen av missionärerna också underlättar för andra. ”Vi vill att de ska befinna sig utom all fara. Det betyder inte att vi är mindre bekymrade för de andra som befinner sig i den omständigheten. Men vi vill inte att folket ska bekymra sig för missionärerna. Alla medlemmar oroar sig för missionärerna och vi vill inte att det japanska folket ska oroa sig för dem om vi kan göra det. Vi vill att de ska ta hand om sig själva och sin familj så gott de kan.”

Omkring 200 missionärer har evakuerats till andra missioner norr och söder om Sendai men blir kvar i Japan. ”Vi har förflyttat dem så att de befinner sig på tryggt avstånd. Vad regeringen än säger har vi fördubblat eller tredubblat det avståndet.”

Det finns omkring 125 000 japanska medlemmar. Som man känner till är alla medlemmar i säkerhet utom tre församlingar. ”Vi känner ännu inte till någon medlem i kyrkan som har förlorat livet. Det innebär inte att vi inte kommer att få höra det, men vi känner just nu inte till någon och det är vi mycket, mycket tacksamma för”, sade äldste Holland.

Äldste Holland betonade åter omsorgen om det japanska folket och sade att kyrkan kommer att arbeta med myndigheter, Röda korset och andra för att göra nödvändiga resurser tillgängliga. ”Det gör vi traditionellt som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, sade han.

Kyrkan har fått många telefonsamtal från personer som frågar hur man kan hjälpa de nödställda. Gå till LDS Philanthropies’ webbsida för att få mer information. (http://www.ldsphilanthropies.org/ldsp/news-features/donate-humanitarian.html)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.