Pressmeddelande

Uppdaterad utgåva av skrifterna på svenska

Ett brev från Första presidentskapet daterat den 15 maj 2020 tillkännager att förändringar och korrigeringar har gjorts i den svenska utgåvan av skrifterna. Detta gäller texten i Mormons bok, Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan.

Den uppdaterade texten finns redan tillgänglig i appen ”Bibliotek” under rubriken ”Skrifterna”. Besked om när den förändrade texten ska finnas i nytryck kommer inom de närmaste månaderna. Men medlemmarna förväntas inte att införskaffa nya skrifter med anledning av dessa förändringar.

Det är inte en nyöversättning som gjorts, utan det handlar om små förändringar i språket. Mindre korrigeringar har också gjorts. Ingresserna ovanför kapitlen i Läran och förbunden har förändrats i linje med ändringar som gjorts i den engelska texten. Underrubriken till Mormons bok har ändrats till ”Ännu ett testamente om Jesus Kristus”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.