Pressmeddelande

Ungdomar talar under lördagens kvällsmöte 

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
        

Talarna under en generalkonferens (lördagen den 4 april 2020) är traditionellt sett enbart ledare i kyrkan. Något ovanligt inträffade under lördagens kvällsmöte – tal av två tonåringar. Laudy Ruth Kaouk och Enzo Serge Petelo talade båda om hur prästadömet välsignar ungdomar.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

”Oavsett dina omständigheter kan du alltid få tillgång till prästadömsvälsignelser”, sa Kaouk som tillhör en spansktalande församling i Provo, Utah. ”Genom familjemedlemmar, vänner, stödbröder, prästadömsledare och en himmelsk Fader som aldrig sviker dig kan du få prästadömets välsignelser.”

”Vi får möjlighet att betjäna likt änglar, att predika evangeliet på jordens alla kontinenter och att hjälpa själar komma till Kristus”, sa Petelo, medlem i en annan församling i Provo. ”I och med detta tjänande blir vi medtjänare till Johannes Döparen, Moroni, Joseph Smith, president Nelson och andra flitiga Herrens tjänare.”

Det är inte så vanligt att ungdomar talar vid kyrkans generalkonferenser. Se andra exempel när detta har skett:

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.