Pressmeddelande

Profet utlyser ännu en världsomfattande fasta för lindring från covid-19 – den här gången på långfredagen.

Lördagens kvällsmöte under generalkonferensen – ännu en fasta för lindring av covid-19

    

President Nelson anmodade alla runtom i världen att återigen fasta för lindring från covid-19. Den globala fastan ska äga rum på långfredagen, den 10 april 2020.

”Låt oss förenas i vädjan om helande över hela världen”, sa profeten. ”Långfredagen vore ju den perfekta dagen för vår himmelske Fader och hans Son att höra oss! … Låt oss förenas i vädjan om helande över hela världen … att den här pandemin må komma under kontroll, vårdpersonal skyddas, ekonomin stärkas och livet normaliseras.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.