Pressmeddelande

Kyrkans nya symbol betonar att Frälsaren står i centrum

Lördagens kvällsmöte under generalkonferensen april 2020 – kyrkans nya symbol

             

Kyrkan har en ny symbol som kännetecknar religionen. President Russell M. Nelson, kyrkans profet och president, tillkännagav den och förklarade dess betydelse på lördagskvällen.

”[Symbolen] föreställer den uppståndne, levande Herren som sträcker sig ut för att omfamna alla som kommer till honom”, sa president Nelson. ”Den här symbolen bör kännas bekant för många, eftersom vi länge har kopplat det återställda evangeliet till den levande, uppståndne Kristus.”

  

Läs mer om den nya symbolen länk på engelska

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.