Pressmeddelande

Profet introducerar nytt tillkännagivande för världen: ”Återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet” 

Grove-1200x675_A.jpg
© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
På söndagens förmiddagsmöte under den 190:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga introducerade president Russell M. Nelson ett tillkännagivande för att hedra 200-årsminnet av Joseph Smiths första syn.

Det här dokumentet har titeln ”Återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet: Ett tillkännagivande för världen vid 200-årsjubileet” och framhåller trosuppfattningar som sista dagars heliga vidhåller. De innefattar Jesu Kristi viktiga frälsande roll, det gudomliga i Joseph Smiths uppenbarelser och i Mormons bok, det unika uppdrag som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har och den pågående återställelsen som inleddes genom Joseph Smiths första syn, där han såg gudomen, år 1820. Tillkännagivandet inbjuder alla överallt att själva få veta att Gud talar och att den här återställelsen av sanning sker för att hjälpa dem förbereda sig för Kristi andra ankomst.

Det här är det sjätte tillkännagivandet som kyrkan utfärdat. De andra gavs 1841 (enbart till kyrkans medlemmar), 1845, 1865, 1980 och 1995. Tillkännagivandet från 1980 är det som mest liknar tillkännagivandet som president Nelson utfärdade under söndagen. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.