Pressmeddelande

Söndagens förmiddagsmöte innefattar en världsomspännande högtidlig församling med hosiannaropet

 
             

President Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, tillkännagav lördag förmiddag den 4 april 2020 att en del av söndagens förmiddagsmöte under generalkonferensen blir en världsomspännande högtidlig församling i vilken han leder de heliga i hosiannaropet.

”Vi ber att den här konferensen ska vara minnesvärd och oförglömlig på grund av de budskap ni får höra, de unika tillkännagivanden som ska göras och de upplevelser som ni ombeds delta i”, sa president Nelson från åhörarsalens talarstol i kyrkans kontorsbyggnad. Till exempel ska vi i slutet av söndagens förmiddagsmöte ha en världsomfattande högtidlig församling där jag leder er i det heliga hosiannaropet. Vi ber att detta ska bli en andlig höjdpunkt för er när vi globalt och unisont uttrycker vår djupa tacksamhet för Gud Fadern och hans älskade Son genom att prisa dem på detta unika sätt.”

Vad är en högtidlig församling?

Högtidliga församlingar är heliga möten som hålls i olika heliga syften. Det krävs att de sista dagars heliga för med sig en förhöjd andlighet till dessa möten. Dessa möten har hållits när en ny kyrkans president har inröstats, när ett tempel eller annan viktig byggnad (såsom konferenscentret) har invigts, när nya skrifter har introducerats, när prästadömsledare undervisats och vid andra speciella sammankomster. Det specifika syftet med den högtidliga församlingen på söndagens förmiddagsmöte, förutom hosiannaropet, kommer president Nelson att ta upp i sitt tal.

Benämningen ”högtidlig församling” är hämtad från den hebreiska bibeln och står för viktiga sammankomster som ägde rum under påskhögtiden och lövhyddohögtiden. Det första templet i Jerusalem invigdes vid tiden för en högtidlig församling. Därmed har benämningen en forntida koppling till tempelinvigning.

I Läran och förbunden, en samling heliga uppenbarelser för kyrkan, ber Gud vid flera tillfällen de heliga att ”kalla samman era högtidliga församlingar” (L&F 133:6). Invigningen av templet i Kirtland den 27 mars 1836 var ett sådant tillfälle. Många bevittnade en utgjutelse av andliga manifestationer vid det tillfället. Denna milstolpe till tempelinvigning kom att utgöra ett mönster för senare högtidliga församlingar.

Vad är hosiannaropet?

Hosiannaropet är ett sätt för sista dagars heliga att ge ära och pris till Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus. Det är en särskilt anmärkningsvärd handling nu när kyrkan firar 200-årsjubileet av Joseph Smiths första syn, då han såg gudomen.

Ropet är en symbol för hur folkmassan reagerade då Jesus gjorde sitt segerrika intåg i Jerusalem under den sista veckan i sitt liv. ”Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden”, står det i Nya testamentet.

Sedan toppstensceremonin för Salt Lake-templet 1892 har hosiannaropet utförts medan man viftar med en vit näsduk. ”För detta heliga tillfälle använder vi rena vita näsdukar”, förklarade president Nelson på lördagsmorgonen. ”Men om ni inte har någon kan ni helt enkelt vinka med handen.”

I slutet av hosiannaropet sjunger alla tillsammans med kören ”Den himmelska elden”, som man också gjorde vid invigningen av templet i Kirtland.

Söndagens förmiddagsmöte sänds 18.00-20.00 svensk tid söndagen den 5 april

Samma nyhet på engelska

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.