Pressmeddelande

Statistisk rapport för 2019 presenterad vid generalkonferensen april 2020

För kyrkans medlemmars information och för första presidentskapet presenteras härmed tillväxt och nuvarande status för kyrkan per den 31 december 2019.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Kyrkans enheter

Stavar

3,437

Missioner

399

Distrikt

542

Församlingar och grenar

30,940

Kyrkans medlemantal

Totalt antal medlemmar

16,565,036

Nyfödda barn enligt uppteckningar

94,266

Omvändelsedop under 2019

248,835

Missionärer

Heltidsmissionärer

67,021

Tjänande missionärer

31,333

Tempel

Invigda tempel under 2019 — Rome Italy, Kinshasa DR Congo, Fortaleza Brazil, Port-au-Prince Haiti, Lisbon Portugal och Arequipa Peru

6

Återinvigda tempel under 2019 — Memphis Tennessee, Oklahoma City Oklahoma, Oakland California, Raleigh North Carolina, Frankfurt Germany, Asunción Paraguay och Baton Rouge Louisiana

7

Verksamma tempel

167

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.