Pressmeddelande

April 2020 World Report

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    
  

Världsrapporten, en sammanställning som produceras halvårsvis för Jesus Kristus Kyrka av Sista Dagars Heliga globala nyheterna, släppt varje generalkonferens, är nu tillgänglig på Newsroom och YouTube.

I den här upplagan får du lära dig mer om COVID-19:s påverkan på de sista dagars heliga och höra ett budskap om hopp till världen om sjukdomen från kyrkans president, Russell M. Nelson.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.