Pressmeddelande

Två delar av den nya allmänna handboken finns nu på 22 språk

Ytterligare översatt innehåll publiceras med några månaders mellanrum

Två delar av den sammanslagna handboken för ledare och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (som först publicerades på engelska i februari) finns nu på 22 språk på nätet och i appen Evangeliebiblioteket.

jesus_teaching1.jpeg
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Kapitel 32 (Omvändelse och kyrkans medlemskapsråd) och delar av 38.6 (Riktlinjer för moralfrågor) finns på följande språk förutom engelska:

· cebuano

· kinesiska (förenklad)

· kinesiska (traditionell)

· danska

· nederländska

· finska

· franska

· tyska

· ungerska

· italienska

· japanska

· koreanska

· portugisiska

· rumänska

· ryska

· samoanska

· spanska

· svenska

· tagalog

· tonga

· ukrainska.

Som noterat i februari 2020 vägleder kapitel 32 ledare igenom viktiga beslut och åtgärder som är nödvändiga för att hjälpa någon att omvända sig från en allvarlig synd. Kapitlet fokuserar också på hur man skyddar andra från personer som utgör ett fysiskt eller andligt hot.

Viss nyckelterminologi i kapitel 32 har ändrats. Disciplinråd kallas nu ”kyrkans medlemskapsråd”. Dessa forum fortsätter att hjälpa sista dagars heliga igenom omvändelseprocessen med kärlek, hopp och omsorg. Och i stället för att ”berövas likställdhet” ges medlemmar ”formella begränsningar av sitt medlemskap”. Uteslutning kallas nu för ”upphävande av medlemskap”.

Del 38.6 anger kyrkans riktlinjer och tillvägagångssätt för många moralfrågor. En del riktlinjer är nya, några har uppdaterats och andra kan komma att uppdateras i framtiden. Riktlinjerna för moralfrågor som översatts i de den här uppdateringen rör abort, assisterad befruktning, barnpornografi, ensamstående blivande föräldrar, födelsekontroll, incest, kirurgisk sterilisering, provrörsbefruktning, samkönat äktenskap, sexualundervisning, sexuella övergrepp, självmord, spermadonation, surrogatmoderskap, ett nytt avsnitt rörande transpersoner samt övergrepp.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.