Pressmeddelande

Hur Latter-day Saint Charities hjälper FN:s livsmedelsprogram (WFP) under covid-19

WFP fyller kritiska luckor i nödhjälpen under pandemin

Som en del av sitt pågående samarbete med FN:s livsmedelsprogram (WFP), hjälper Latter-day Saint Charities till med att finansiera WFP:s globala distribution av kritiska förnödenheter under covid-19. Den här donationen bidrar till att ge mat åt skolbarn i Somalia som inte kan få en måltid på grund av pandemistängda skolor.

”Det här är anledningen till att livsmedelsprogrammet går in och fyller i luckorna – för att bistå med allt som behövs där ute på fältet för att hjälpa folk att överleva och även hålla igång ekonomin”, sa WFP:s verkställande direktör David Beasley. ”Vi är mycket tacksamma eftersom [kyrkan] är en av våra största icke-statliga partners. Vi samarbetar i många länder. Vi har pratat om många andra länder och om vilka möjligheter vi har att få ett slut på hungern i världen.”

”[WFP] finns på platser där vi inte har några medlemmar i kyrkan, som till exempel i Jemen och Somalia – platser som är konflikthärjade”, tillägger syster Sharon Eubank, president för Latter-day Saint Charities. ”Vi har samarbetat i fem eller sex år och den är en av våra viktigaste samarbetspartners.” Hon och biskop W. Christopher Waddell i presiderande biskopsrådet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, tog nyligen emot David Beasley på Temple Square.

WFP är ett FN-organ som arbetar i över 80 länder med att ge mat åt människor som är fast i områden som drabbats av konflikter eller naturkatastrofer. Det samarbetar också med samhällena för att förbättra livsmedelsförsörjningen och bygga upp resurser.

Lindrar lidandet i Somalia

Den somaliska regeringen stängde skolorna i april 2020 efter att de första fallen av covid-19 inträffat i landet. Även om det var ett förståndigt beslut innebar stängningen att många skolbarn blev utan en viktig chans till att få en måltid under dagen – ett avsevärt bakslag för ett land som kämpar med undernäring. Brist på bra mat försvagar immunförsvaret och ökar personens mottaglighet för sjukdomar som covid-19.

 

En donation från Latter-day Saint Charities hjälper WFP Somalia att använda sin eShop-mobilapp för att se till att 35 323 skolbarn får näringsrik mat i fem månader.

”Med det här bidraget [från Latter-day Saint Charities] kan vi hindra förödande närings- och hälsoeffekter för de barn som för närvarande inte får sina dagliga måltider när skolorna är stängda”, sa WFP Somalias landschef och representant Cesar Arroyo. ”Under normala omständigheter betyder skolmaten väldigt mycket för de somaliska skolbarnen [och] deras familjer och samhällen. Den innebär skydd från hunger, fattigdom och tidigt äktenskap. Den innebär också att fler går i skolan och lär sig, vilket skapar en generation av bättre utbildade somalier och en ljus framtid för Somalia.”

Tar medicinska förnödenheter och sjukvård till de platser där behovet är som störst

Latter-day Saint Charities donation bidrar också till att hjälpa WFP att optimalt utnyttja sitt globala distributionsnätverk, med bland annat tre globala (Belgien, Förenade Arabemiraten och Kina) och fem regionala (Etiopien, Ghana, Sydafrika, Malaysia och Panama) transportnav. De globala positionerna är fördelaktiga på grund av att de ligger nära stora kommersiella flygfraktbolag och viktiga producenter inom hälsovårdsbranschen.

Tillsammans transporterar de globala och regionala centren livräddande hjälpsändningar och sjukvårdspersonal till olika länder som drabbats av pandemin. Flyg mellan globala och regionala transportnav, tillsammans med en flotta av mindre plan, står redo att förflytta gods och personal dit de behövs mest.

”De här transportnaven underlättar inte bara för WFP att effektivt kunna leverera mat till behövande under covid-19-pandemin – de förbättrar även logistiken för andra humanitära organisationer som har kunnat använda samma nätverk för att leverera andra livräddande förnödenheter till behövande”, säger Shawn M. Johnson, chef för kyrkans humanitära bistånd inom kyrkans välfärds- och oberoendeserviceavdelning.

De senaste månaderna har WFP:s nätverk med globala och regionala nav transporterat nästan 45 000 ton humanitärt gods och covid-19-relaterad utrustning (t.ex. kirurgiska munskydd, skyddsglasögon och ansiktsvisir) till 161 länder. Omkring 18 000 personer från olika hjälporganisationer har transporterats med WFP-flyg, fraktfartyg och lastbilar till 55 destinationer. De här insatserna är särskilt viktiga för att minska avbrotten i viktiga distributionskedjor och kommersiella transportsystem världen över just nu.

”Vårt bistånd kan nå ut mycket längre än det annars skulle kunna utan någon som [WFP]”, sa biskop Waddell. ”Vi är tacksamma för hjälpen de ger.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.