Pressmeddelande

Två nya medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum

Salt Lake City - Två nya medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum - en av de högsta styrande enheterna inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga - tillkännagavs i dag vid inledningen av kyrkans halvårskonferens för hela världen i Salt Lake City, Utah. Den ena av de två nya apostlarna heter Dieter F Uchtdorf och kommer från Tyskland, och den andra heter David A Bednar, en pedagog som för närvarande är rektor för Brigham Young University-Idaho.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.