Pressmeddelande

Tsunamikatastrofen: Mer än 100 000 döda

Kyrkan har påbörjat omfattande åtgärder i flera länder

Kyrkans rykte om sig att ge generös och effektiv hjälp i nödsituationer kom före kyrkans välfärdsrepresentanter till södra Asien. En befattningshavare i Sri Lanka sade till broder Flake: "Era medicinlådor - jag känner till dem. Jag har sett dem."

Nyheten att kyrkans ledare bad medlemmarna över hela världen att bidra till nödhjälpen var en lättnad för kyrkans enheter i de drabbade områdena.

"Medlemmarna och missionärerna i hela södra Asien är mycket tacksamma för att första presidentskapet bett om generösa bidrag till fasteofferfonden det här veckoslutet", sade broder Flake.

Av Jason Swensen, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.