Pressmeddelande

Templets välsignelser

Jag var 16 då och det yngsta av fyra barn. Vi knäböjde tillsammans vid altaret för att beseglas på jorden genom prästadömets kraft, och med ett underbart löfte om att vi kunde vara beseglade för evigheten. Jag ska aldrig glömma det underbara ögonblicket. Som pojke var jag ganska imponerad över att vi åkte över gränsen till ett annat land för att beseglas som familj. För mig symboliserar det hur templet korsar världsliga gränser för att ge eviga välsignelser till jordens alla invånare. Templen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sannerligen byggda för hela världen, oavsett nationalitet, kultur eller politisk inriktning.

Templen är ett obevekligt bevis på att godheten kommer att segra. President George Q. Cannon (1827–1901), förste rådgivare i första presidentskapet, sade en gång: ”Varje grundsten som läggs till ett tempel, och varje tempel som fullbordas … minskar Satans makt på jorden och ökar Guds och gudaktighetens makt.” 1 Varje tempel ökar rättfärdighetens inflytande på jorden, men de största välsignelserna kommer förstås till dem som faktiskt besöker templet. Där får vi ytterligare ljus och kunskap, och ingår högtidliga förbund som, om de följs, hjälper oss vandra längs lärjungeskapets väg. Kort sagt lär oss templet om livets heliga syfte och hjälper oss veta vilka vi verkligen är, fysiskt och andligt.

Läs fortsättningen i augustinumret av Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.