Pressmeddelande

Ingvar Olsson ny områdessjuttio

Ingvar Olsson kommer att ingå i de sjuttios tredje kvorum med 35 sjuttio från 22 länder med verksamhetsområdet Europa och Afrika. Äldste Olsson kommer att ha ett speciellt ansvar för Sverige, Norge och Danmark, samt ansvar för Informationstjänsten i Sverige och Unga vuxna.

En områdessjuttio ”är en resande tjänare”, som äldste Olsson beskriver det. Han kommer att delta i stavs- och distriktskonferenser, sitta i råd med stavs-, distrikts- och missionspresidenter inom ansvarsområdet samt göra speciella resor med missionspresidenten. Ytterligare uppdrag kan komma att tilldelas honom från områdespresidentskapet och de tolvs råd.

Äldste Olsson kallades av president Kopischke i början av 2010. Tillsammans med övriga sjuttio fick han två dagars mycket inspirerande undervisning av första presidentskapet och de tolv i Salt Lake City i samband med generalkonferensen. Han ordinerades och avskildes av äldste Russel M Nelson i de tolvs råd. Detta var en stor kraftkälla och en upplevelse han och hans hustru Barbro alltid kommer att bära med sig. Det känns överväldigande och omvälvande med den nya uppgiften, berättar han. Han har en fast förvissning om att ”Herren dugliggör oss för våra uppgifter”, även om han känner att ”överrocken är för stor” än så länge.

Äldste Olsson är från Göteborg. Gifte sig 1971 med Barbro Kjell och har välsignats med 11 barn och 12 barnbarn. Han är utbildad lärare. Arbetade som det och sedan som rektor under de 20 år de bodde i Jönköping (en tid då familjen växte andligt och fysiskt, berättar han). De kände sedan att Herren ville att de skulle flytta, och svaret på fasta och böner blev Stockholm. De flyttade till Nacka 1997, där han fortsatte som rektor. Från slutet av 2002 är han tempelskrivare i templet i Stockholm, ett arbete han kommer att fortsätta med.

Familjen är viktig för dem. Nio av barnen bor i Stockholmsområdet och de brukar äta gemensam söndagslunch hos Ingvar och Barbro. Viktigt för sammanhållningen i familjen, och att få tillfälle att tala om evangeliet med varandra också, tycker de.

Arbetet i templet är en stor välsignelse – inte minst då han lärt känna många medlemmar i Sverige och Norge. Som regionrepresentant lärde han också känna medlemmarna i Danmark. Äldste Olsson har verkat som biskop, distriktsråd, högråd, stavspresident, regionrepresentant, rådgivare till stavspresidenten och som ansvarig för områdets släktforskning och tempelarbete utöver många ämbeten inom församlingen.

Herren förbereder sina tjänare inför stora uppgifter under lång tid. Äldste Olsson har en stark tro, lång erfarenhet i evangeliet och stor kunskap. Han ser sin nya kallelse som ett stort privilegium. Och han vet att vi får det vi behöver i varje stund från Herren!

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.