TemplesPandemic01_220131_v1.jpeg
Pressmeddelande

Templen fortsätter att vara öppna under pandemin

Säkerhetsföreskrifter och begränsad kapacitet bidrar till att templets förrättningar är tillgängliga trots omikron-variantens framfart

Tempelavdelningen har släppt följande uttalande:

Efter en kortare stängning vid covid-19-pandemins utbrott började templen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga återuppta verksamheten i maj 2020. Sedan dess har templets förrättningar tillhandahållits alltefter lokala omständigheter och myndigheternas riktlinjer för hälsa och säkerhet. Verksamheten i templen fortsätter på ett säkert och försiktigt sätt, och effekterna av omikron-varianten bevakas. Hälso- och säkerhetsföreskrifter kan även i fortsättningen komma att anpassas efter lokala omständigheter.

Vi är tacksamma för välsignelsen att ha tempel runt om i världen som fortsätter att vara i verksamhet under pandemin. Eftersom verksamheten i templen ännu inte kan ske med full kapacitet, och för att tillåta fysisk distansering i förrättningsutrymmena, är bokningstiderna för förrättningar mycket begränsade. Vi uppskattar tålamodet och förståelsen hos alla som påverkas. Vi ber tempelbesökare att följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och att inte besöka templet om de har covid-19-symptom eller nyligen har utsatts för viruset.

För att hjälpa alla att besöka templet medan kapaciteten är begränsad uppmuntrar vi kyrkans medlemmar att boka tid långt i förväg, överväga att delta i varje tempelförrättning och avboka bokningar som de inte kan hålla så snart som möjligt så att andra kan närvara.

Kyrkans ledare och personal arbetar på att utöka kapaciteten så att fler kan besöka templet så snart det kan ske på ett säkert sätt. Vi håller också på att förbättra templets planeringsprogram baserat på den feedback vi fått. Kyrkans medlemmars välbefinnande och önskan att vara goda medborgare vägleder varje beslut som gäller templen. Vi vill att alla ska kunna glädjas åt välsignelserna av att tjäna och tillbe i Herrens hus.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.