Pressmeddelande

Äldste Massimo De Feo närvarar vid ett högnivåmöte med religiösa ledare

Fredagen den 14 januari 2022 gick äldste Massimo De Feo, president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, samman med flera europeiska seniorrepresentanter från olika religioner, bland annat kristna, muslimska, buddistiska och judiska trosåskådningar samt humanistiska och konfessionslösa organisationer.

High level meeting EU 01Download Photo

Inbjudan kom från kommissionär Margaritis Schinas, vice president för EU-kommissionen, för att diskutera framstegen för den pågående Konferensen om Europas framtid. Han fick sällskap av vice president Dubravka Šuica. Mötet ägde rum på distans på grund av covid-restriktioner.

Konferensen om Europas framtid är ett initiativ för europeiska medborgare där de kan debattera om Europas utmaningar och prioriteringar. Högnivåmötet berörde många av de idéer och förslag angående konferenstemana som hittills tagits upp, till exempel klimatförändringar, hälsa, ekonomi och anställning, digital förvandling, lagstyre, säkerhet och EU:s utrikespolitik samt migration. Konferensen förväntas nå slutsatser senast våren 2022.

I det här sammanhanget tog äldste De Feo upp klimatförändringar och förklarade: ”För troende handlar detta att skydda och bevara vår planet inte bara om överlevnad. Det är vårt hem och vi ser det som en skapelse och en gåva från Gud.” Sedan fokuserade han på migration. I sina kommentarer nämnde han det faktum att enligt den senaste delårsrapporten är ”detta det mest polariserande av alla ämnen” och uppmanade representanterna för EU:s institutioner att inte alltför snabbt avfärda någon av dessa röster. ”Som kyrka”, sa han, ”fortsätter vi att hjälpa och stödja flyktingar och migranter genom att samarbeta med statliga och icke-statliga organisationer, som vi har gjort i nästan 40 år sedan vi startade vårt globala humanitära arbete.”

Han påminde också EU-kommissionen om att ”sann solidaritet behövs mellan medlemsstaterna för att undvika diskriminering och respektera varje migrants mänskliga värdighet”. Äldste De Feo avslutade med att förnya kyrkans hängivenhet mot alla Guds barn i Europa och internationellt. Efter ledarnas inledande ord kunde deltagarna samtala om de återstående temana under debatten.

Det här mötet var en del av den öppna, transparenta och regelbundna dialogen med de europeiska institutionerna inom ramen för artikel 17 i EUF-fördraget. EU-kommissionen kommer att publicera en rapport.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, en kristen tro med en halv miljon medlemmar i Europa, söker samarbete med politiska och institutionella organisationer samt att nå ut till internationella icke-statliga organisationer, religiösa organisationer och det civila samhället.

Du kan läsa mer om kyrkans kontor för EU och internationella frågor på dess Facebooksida: www.facebook.com/CHURCHinEU

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.