Pressmeddelande

Tacksägelse - Tacksamhet

Stockros.jpgDownload Photo

Tacksamhet är känslor av glädje som kan uttryckas genom tjänande, bön och sång.

”Jag vill tacka livet, som gett mig så mycket”

”Tack för ljusa varma vårar

tack för mörk och kulen höst

Tack för redan glömda tårar

tack för friden i mitt bröst”

”För det vackra här på jord, för den ljusa sommartid,

för de vackra kärleksord, för vår sol, var morgon ny.

För den klara morgonstund, för var blommas välbehag,

för den svala skogens lund, himlens stjärnor, natt och dag.

För all glädje som vi får, bror och syster, far och mor,

vänners kärlek, som oss når, Anden som i hjärtat bor

Fader, vi vill än en gång prisa dig i tacksam sång."

Tacksamhet för mig är att komma ihåg att Gud har givit mig livet. 

Ditt liv är en gåva från Gud. Vad du gör av det är din gåva till Gud.  

Berit Vennerholm, Örebro

Krasse-vattendroppe.jpgDownload Photo

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.