Pressmeddelande

Talare vid världsomfattande konferens betonar hopp i Kristus

Kristi efterföljare kallas att söka hopp i Frälsaren och ge ljus åt världen. Det här var ett allmänt tema under den världsomfattande generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2–3 oktober 2021. Trofasta medlemmar från Europa bidrog till konferensmötena.

”När er andliga grund är stabilt byggd på Jesus Kristus så behöver ni inte frukta”, sa president Russell M. Nelson under söndagens förmiddagsmöte. Den pensionerade kirurgen har verkat som president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sedan januari 2018. Generalkonferensen hålls två gånger om året.

Äldste Erich W. Kopischke är medlem i kyrkans styrande organ i Europa, områdets presidentskap, som består av tre personer. Hans konferenstal spelades in i förväg i Tyskland. Han berättade om sin familjs problem med psykisk ohälsa och gav uppmuntrande ord åt dem som har liknande upplevelser.

”Alla ni som personligen har påverkats av psykisk ohälsa, håll fast vid era förbund, även om ni kanske inte känner Guds kärlek just nu. Gör allt som står i er makt och ’stå [sedan] stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras’”, sa han.

”Våra enskilda ansträngningar [att ta hand om behövande] kräver inte nödvändigtvis att vi har pengar eller åker långt bort, men de kräver den Helige Andens vägledning och ett hjärta som är villigt”, sa syster Sharon Eubank.

Som första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap gav hon två exempel på hur kyrkan har hjälpt nödställda i Tyskland. I Ahrweiler skyfflade missionärsvolontärer lera och hjälpte till med att röja efter svåra översvämningar. Medlemmar i en av kyrkans församlingar i Ramstein samlades för att sy traditionella muslimska kläder till afghanska kvinnor. Flyktingarnas huvudbeklädnader hade blivit avslitna i kaoset på flygplatsen i Kabul.

För första gången på två år hölls generalkonferensen i konferenscentrets hörsal i Salt Lake City i USA:s delstat Utah, även den nästan var tom. Talarna, ledarna och deras familjer inbjöds att närvara personligen. Konferensmötena gjordes tillgängliga världen över via teve, radio och livestreaming.

The Tabernacle Choir at Temple Square, som intog sin traditionella plats på läktaren, hade halverat sin styrka så att medlemmarna kunde sitta på säkert avstånd, liksom andra närvarande. Sonja Poulter ledde en kombinerad kör av studenter från Brigham Young University som stod för musiken under lördagens kvällsmöte. Hon är född i Tyskland och är nu fakultetsmedlem vid universitetets avdelning för kördirigering och ensembler.

Som avslutning på konferensen tillkännagav president Russell M. Nelson planerna på att bygga 13 nya tempel runt om i världen.

Sex generalauktoritetssjuttio avlöstes och fick emeritus-status: Äldste J. Devn Cornish, äldste Timothy J. Dyches, äldste David F. Evans, äldste Robert C. Gay, äldste James B. Martino och äldste Terence M. Vinson. President Henry B. Eyring nämnde också att två nya områdessjuttio har kallats och att två andra har avlösts.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.