Pressmeddelande

Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus

Områdespresidentskapets budskap
Av Äldste W Craig Zwick

Det fortsätter att vara en historisk tid för kyrkans utveckling och tillväxt i området Centrala Europa. Predika mitt evangelium tillämpas nu till fullo på varje språk i vårt område och medlemmarna och missionärerna arbetar tillsammans för att nå nya nivåer av dopframgångar i alla våra enheter.

Vår personliga nivå av andlig förberedelse når nya höjder när vi läser och begrundar Mormons bok varje dag. En levande profet uppmanade var och en av oss att läsa Mormons bok från pärm till pärm före slutet av 2005. Har du uppnått det han bad dig göra?

Några av oss har gjort det. Andra har inte uppmärksammat vad president Hinckley har bett oss om.. För många krävdes en ny beslutsamhet. Genom att lydigt följa president Hinckleys råd får vi starkare tro och en djupare önskan att följa Frälsarens föredöme i att tjäna. Det är aldrig för sent att ändra våra prioriteringar och anpassa dem till de profetiska prioriteringar som president Hinckley uppmanar oss att förstå och efterleva. Det innebär bland annat att vi söker visdom från goda böcker, särskilt Mormons bok.

Nyckeln till vår personliga andliga tillväxt är vår villighet att förändra oss. När vi är villiga att ändra våra vanor och verkligen flytta vår fokusering mot det som en levande profet har bett oss om så kommer vi att se omedelbara resultat. Till vårt hjärta och sinne kommer en större frid som gör oss lyhörda för den Helige Andens maningar.

Att främja vår andliga tillväxt är en ständigt pågående process. Det åstadkoms inte genom att bara läsa Mormons bok från pärm till pärm en gång. Ansträngningen att förändra sig och osjälviskt ägna tid till att läsa Mormons bok dagligen är lika viktig som de grundläggande sanningar vi lär oss medan vi läser. Vi upplever ofta ”andliga stunder” när vi läser ett särskilt skriftställe eller när vi fastar och ber med ett visst syfte. Om vi ska kunna uppehålla vår andliga tillväxt måste vi göra en kontinuerlig och medveten ansträngning och ha en uppriktig önskan att utrota ”den naturliga människan” inom oss. Med andra ord bör vi inte låta teven eller Internet inkräkta på vår dyrbara tid då vi läser Mormons bok.

Ett tempel byggs ett steg i taget. Processen att få ett godkännande kräver tålamod och ihärdighet i utvärderingen av behov och kvalifikationer. Platsen väljs ut och den arkitektoniska utformningen färdigställs och godkänns. Men trots all denna inledande verksamhet har vi ändå inget tempel. Utan den inledande ansträngningen blir templet aldrig byggt, men om vi stannar upp vid det härliga konceptet utan att gå vidare med det hårda arbetet att faktiskt få templet byggt så tar allt stopp vid det begreppsmässiga designstadiet.

Vår andliga tillväxt kräver också mycket arbete utöver tanken om vem vi vill bli. Det krävs ihärdiga ansträngningar för att införliva varje värdefull princip som finns i Mormons bok. Det krävs att vi ständigt anstränger oss för att läsa och förstå och sedan dela med oss av den doktrinära sanning som finns i kapitel tre i Predika mitt evangelium.

Vår andliga tillväxt kräver också mycket arbete utöver tanken om vem vi vill bli. Det krävs ihärdiga ansträngningar för att införliva varje värdefull princip som finns i Mormons bok. Det krävs att vi ständigt anstränger oss för att läsa och förstå och sedan dela med oss av den doktrinära sanning som finns i kapitel tre i Predika mitt evangelium.

Vår andliga tillväxt blir inte fullständig om vi bara ”mättar oss med Kristi ord”. Vi måste också sträva framåt med ståndaktighet i Kristus. Det finns kraft i ordet. ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra.” (Kol 3:16) Det betyder att vi tillämpar det vi har läst genom att följa Frälsaren och göra de anpassningar i vårt liv som gör att vi blir lika honom.

Jesu Kristi evangeliums uppmuntrande budskap är att vi inte förväntas göra några otroliga eller extraordinära stordåd, utan i stället försöka göra bättre ifrån oss i dag än vi gjorde i går. Ibland består förbättringen i att besöka en mindre aktiv medlem. Andra gånger innebär det att du hjälper en behövande änka i församlingen. Det kan också innebära att du hjälper missionärerna hålla en grundläggande lektion för en undersökare som bor i ditt område. Detta är den ståndaktighet som krävs. Det innebär att vi förblir fasta i vår beslutsamhet och trofasthet mot Guds bud, trots frestelser, motstånd och motgångar. Jesaja råder oss: ”Bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” (Jes 57:14)

”Därför måsten I sträva framåt med ståndaktighet i Kristus och hava ett fullkomligt klart hopp samt kärlek till Gud och alla människor. Om I så sträven framåt och glädjen eder i Kristi ord samt uthärden intill änden, se, så säger Fadern: ‘I skolen hava evigt liv.’ ” (2 Nephi 31:20)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.