Pressmeddelande

Seniorledare i kyrkan talar under G20:s interreligiösa forum i Italien

Äldste Ronald A. Rasband talar om religionsfrihet och syster Eubank tar upp hungerns inverkan på barnfattigdom

Organisatörerna av G20:s interreligiösa forum (som hölls i Italien den 12–14 september) inbjöd ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att tala om religionsfrihet och dess inverkan på minoritetsreligioner.

Interfaith forum 01
Interfaith forum 01
Äldste Jack N. Gerard (i mitten), syster Sharon Eubank (till vänster) och äldste Ronald A. Rasband (till höger), går till ett möte under G20:s interreligiösa forum.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Och det var det som äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum gjorde. I sitt tal den 13 september, inför globala religiösa ledare under forumets möte om religionsfrihet och minoritetsreligioner, talade aposteln om kyrkans begynnelse – då den också utgjorde en minoritet. Från dess enkla början på 1800-talet i delstaten New York och den turbulenta tiden i Ohio, Missouri och Illinois, är kyrkan nu världsomfattande och har nästan 17 miljoner medlemmar.

”När religion ges friheten att blomstra utför troende överallt enkla och ibland heroiska tjänandegärningar”, sa äldste Rasband. ”Vi står sida vid sida i vårt tjänande tillsammans med många av er.”

Aposteln beskrev det tjänande som kyrkan har utfört tillsammans med andra under covid-19-pandemin. Enbart under 2021, sa han, har det innefattat bidrag till COVAX för att ge nästan 1,5 miljarder covid-19-vacciner, 26 miljoner måltider som getts till de hungrande och 294 tjänandeprojekt för flyktingar i 50 länder.

”Jag hoppas att den universella godhet som motiverats av trosbaserade traditioner respekteras och beundras”, sa äldste Rasband till forumet. ”Människor över hela världen välsignas när vi lyfter och uppmuntrar andra genom livräddande hjälp. Må vi vara tacksamma för möjligheten att göra skillnad. På de här sätten uppfyller och utvidgar vi sanningen [att] ’Gud älskar alla sina barn i varje nation i världen’ – även de minsta minoriteterna bland oss.”

Senare samma dag, efter sitt tal, träffade äldste Rasband Hans helighet Bartolomeus – ekumenisk patriark för den grekisk-ortodoxa kyrkan. Det här var första gången som en apostel från Jesu Kristi kyrka träffade den grekisk-ortodoxe ledaren.

Interfaith forum 02
Interfaith forum 02
Äldste Ronald A. Rasband (till vänster) träffar Hans helighet Bartolomeus, den ekumeniska patriarken från den grekisk-ortodoxa kyrkan, vid G20:s interreligiösa forum.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Det var ett underbart möte”, säger äldste Rasband. ”Han uttryckte en önskan att ha en god relation mellan våra två trossamfund, och han hoppas att det ska finnas många fler möjligheter till utbyte och engagemang i framtiden.”

Äldste Rasband och de som var med honom (äldste Jack N. Gerard i de sjuttios kvorum och syster Sharon Eubank, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap) träffade många andra religiösa ledare och samhällsledare från andra länder under tredagarsforumet. Läs mer om några av de här samtalen nedan.

Religionsfrihet och vikten av relationer

Under forumet delgav äldste Rasband två lärdomar från Joseph Smith som understryker religionsfrihetens viktiga roll i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Den första, som kanoniserades i kyrkans trosartiklar, lyder: ”Vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbe hur, var eller vad de vill.”

Den andra är något som profeten sa 1843:

”Om det har fastställts att jag varit villig att dö för en [sista dagars helig] vill jag klart deklarera inför himlen, att jag är lika redo att dö för att försvara de rättigheter som en presbyterian, en baptist eller vilken god man som helst från något annat samfund har. För samma princip som skulle trampa på de sista dagars heligas rättigheter skulle kränka de romersk-katolskas eller andra trosåskådningars rättigheter – samfund som kanske är impopulära och för svaga för att försvara sig. Det är kärleken till frihet som inspirerar min själ – världslig och religiös frihet för hela mänskligheten.”

”Religionsfriheten tas på mycket stort allvar, även i de högsta råden i Herrens kyrka”, säger äldste Rasband i en intervju med Newsroom. ”Vi kan nu vara mer än en enda röst, och katolikerna kan vara mer än en enda röst, och de grekisk-ortodoxa kan vara mer än en enda röst. Och i stället för att vara solister i olika delar av världen kan vi vara en kör, och vi kan lägga olikheterna i våra trosuppfattningar åt sidan. Och vi har naturligtvis olikheter. Men det finns saker som vi är helt överens om, och det är det vi ska fokusera på tillsammans med andra.”

Mötet där äldste Rasband talade berörde andra ämnen som påverkar minoritetsreligioner, bland annat behovet av att skydda sig mot hatyttringar och intolerans.

Äldste Gerard säger till kyrkans medier att det är ytterst viktigt att utveckla relationer med dem som är annorlunda för att skapa en bördig jordmån av ömsesidig respekt.

”Relationer leder till sant samförstånd”, säger äldste Gerard. ”Vi måste höja oss över den polarisering vi ser i världen i dag. Och vi behöver leda för att påminna våra medlemmar över hela världen om att visa genom exempel att enligt vår tradition var Frälsaren själv en enastående läkare. Han förde oss samman och uppmuntrade oss att inte döma varandra utan att ha överseende, att vara balanserade i vårt sätt att se på varandra. Vi kan komma samman och höja oss över [det som] tillåts inom den moderna tekniken, och befinna oss på en bättre plats efter att verkligen ha helat hela mänsklighetens hjärtan och själar, oberoende av om de har en trosinriktad tradition eller inte.”

Äldste Rasband säger att han är optimistisk inför mänsklighetens framtid eftersom ”läkedom kan ske om man ödmjukar sig och närmar sig [Gud]. Gud Fadern är allas vår Fader och Jesus Kristus, hans Son, är den som vi vet att han är.”

G20:s interreligiösa forum, som i år inbegrep tal av påve Franciskus och andra från hela världen, är ett årligt evenemang som äger rum före det större G20-toppmötet. I år hålls det större toppmötet den 30–31 oktober i Rom. G20 består av nationer som utgör världens 20 största ekonomier.

Hur Latter-day Saint Charities hanterar hunger och undernäring

Syster Eubank, som också är president för Latter-day Saint Charities, talade tisdagen den 14 september om hungerns och undernäringens inverkan på barnfattigdomen.

Världshungern har ökat sedan 2014, sa hon, och covid-19 har förvärrat problemet. År 2019 led 135 miljoner människor av akut hunger. I dag, sa hon, har det antalet skjutit i höjden till 272 miljoner – och ytterligare 9,3 miljoner barn kommer troligen att drabbas av krympande muskelmassa fram till 2022.

Latter-day Saint Charities och många andra organisationer kan distribuera mat till behövande. Ännu viktigare, sa syster Eubank, är att lägga resurserna på matutveckling.

Interfaith forum 03
Interfaith forum 03
Äldste Ronald A. Rasband (i mitten), syster Sharon Eubank (till vänster) och äldste Jack N. Gerard (till höger) samtalar med Audrey Kitagawa, president för och grundare av International Academy for Multicultural Cooperation, under G20:s interreligiösa forum.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Det är mycket mer komplicerat att förändra kulturen kring mat, kosthållning, näringslära och jordbruk”, sa hon. ”Förändringar kan i slutändan enbart åstadkommas genom tillitsfulla personliga relationer. … Gamla tillvägagångssätt fungerar inte alltid. Liksom extremväder blir kriserna allt större, längre och kan enbart åtgärdas med gemensam kraft.”

Hon nämnde kyrkans monetära bidrag till Världslivsmedelsprogrammet (WFP) som distribuerar viktiga förnödenheter under pandemin.

”[WFP har] tre globala centrum, fem regionala centrum. Och 45 000 ton medicinsk utrustning och mat har passerat genom dessa centrum bara under de senaste månaderna, sa syster Eubank. ”Det här är mycket viktigt eftersom det globalt har blivit avbrott i leveranskedjorna på grund av pandemin i en takt som aldrig tidigare skådats. [Det här] nätverket kan användas av många humanitära organisationer. Det ökar effektivitet, minskar dubblering, påskyndar svarstiden och fokuserar på lokala inköp, vilket stärker samhällena.”

Syster Eubank sa att Latter-day Saint Charities också har arbetat med International Development Enterprises (iDE) för att hjälpa kvinnor bli jordbruksledare. Kvinnor sätts i kontakt med kvinnliga bönder som har leverantörer av frön till ett rimligt pris och en stabil marknad så att de kan förbättra sina trädgårdar och öka sin inkomst. När pandemin slog till fick kvinnor utbildning av ämbetsmän från Zambias hälsodepartement i hur de skulle sprida medvetenhet bland sina bondklienter om covid-19 och hur man förhindrar dess spridning.

Dessutom har Latter-day Saint Charities börjat stödja lokala råd för samhällsåtgärder i några av de områden där undernäringen är som värst. I Frankrike och Filippinerna, till exempel, har de här råden lyckats ge enkla, lokalt utvecklade hälso- och näringslektioner till föräldrar, sa syster Eubank. De hjälper också familjer att plantera trädgårdar eller föda upp små djur för att utöka matförrådet.

”Familjer blir mer motståndskraftiga med kunskap”, sa syster Eubank. ”Det här är till största delen interventioner med låg kostnad och utan komplicerad teknik, som gör stor nytta.”

Vänskap med globala religiösa ledare

Förutom mötet med Hans helighet Bartolomeus, den ekumeniska patriarken, träffade äldste Rasband, äldste Gerard och syster Eubank många religiösa ledare från andra länder under forumet.

På lördagen träffade de Haji Allahshukur Hummat Pashazade, shejk ul-islam och stormufti i Kaukasus.

”Det var ett fantastiskt tillfälle att träffas och, på deras begäran, få nya vänner”, säger äldste Rasband. ”Vi har medlemmar i kyrkan som bor i deras land. Deras första kommentar i dag [vid G20:s forum] var en inbjudan till kyrkans ledare att komma till huvudstaden och besöka deras president och deras religiösa ledare.”

Inbjudan att komma på besök riktades åt båda hållen, tillägger äldste Rasband. Han nämner att några ledare från Azerbajdzjan redan har besökt Salt Lake City och lämnat staden med positiva intryck.

På söndagen fick kyrkans ledare god kontakt med Nasr-Eddin Mofarih, Sudans religionsminister.

Mofarih är ingen främling för kyrkan. I maj 2021 träffade han kyrkans president Russell M. Nelson på Temple Square. Och i mars 2020 fick han besök i Sudan av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum.

Mofarih sa att Latter-day Saint Charities och den sudanesiska regeringen arbetar tillsammans på flera humanitära projekt. Dessa innefattar center för njurdialys, rullstolsinitiativ, neonatalvård och oberoendeprojekt som hjälper studenter att få utbildning genom Brigham Young University.

”Det finns många stora likheter mellan Islam och Jesu Kristi kyrka när det gäller deras djupa tro på Gud och familjens betydelse i kyrkan”, sa Mofarih. ”De tar avstånd från omoraliska handlingar och inbjuder människor att vara ärliga och humana. Och det är det Islam inbjuder oss att göra. [Dessa] är de goda värderingar som budbärare och profeter har kommit med. Ändamålen är desamma.”

Kyrkans ledare hade också givande samtal med Robert Jarjis, en katolsk biskop från Bagdad, och med Tiguhan Tagay Tadele, generalsekreterare för Etiopiens interreligiösa råd samt hans biträdande sekreterare Messaud Adem.

Under mötet med den etiopiska delegationen samtalade man om hur kyrkan kan fortsätta bidra med nödhjälp till Etiopien. Kyrkan har en särskild anknytning till landet: Den 27 januari 1985 fastade sista dagars heliga över hela världen och bidrog ekonomiskt för att hjälpa hungersnödsdrabbade i Etiopien. Det här markerade början på det som nu kallas Latter-day Saint Charities.

”De är sanna vänner”, säger äldste Gerard om den etiopiska delegationen. ”De kände oss ganska väl, liksom de andra. De talar mycket väl om kyrkan. … De inbjuder oss att komma till deras land och fortsätta arbeta, inte bara på humanitära insatser, som vi har gjort där, utan också på att fortsätta bygga upp en god relation av tillit och ömsesidig förståelse.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.