Pressmeddelande

Kyrkan utökar ledarskapsrollerna för det uppväxande släktet i Europa

Över femtio unga vuxna har kallats som rådgivande ur det uppväxande släktet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i området Europa, med åtta kallade som områdesrådgivande.

rising generation advisors 01Download Photo

Under ledning av områdespresidentskapet rådgör rådgivande ur det uppväxande släktet med lokala ledare i kyrkan och bidrar med ungdomarnas, de unga vuxnas och missionärernas perspektiv vid ledarskapsråd. De samarbetar, tillsammans med andra unga vuxna, med heltidsmissionärerna för att hjälpa unga vuxna längs deras förbundsstig.

”Vårt uppväxande släkte ger en fräsch syn på och kraft till våra liv. Deras talanger, idéer, synpunkter och energi berikar kyrkan och lyfter och inspirerar enskilda, grupper och samhällen över hela Europa”, säger äldste Erich W. Kopischke, förste rådgivare i presidentskapet för området Europa.

Med de här nya rollerna uppmärksammas president Nelsons uppmaning till det uppväxande släktet att spela en stor roll i Israels insamling och i att påskynda frälsningsarbetet att sammanföra, stödja och hjälpa ungdomar runt om i området Europa.

”Privilegiet att bli kallad att tjäna det uppväxande släktet och komma med idéer som hjälper dem att nå sin fulla potential i en levande kyrka är unikt”, säger Daniel Pail, en rådgivande ur det uppväxande släktet från Wien i Österrike.

Kyrkans förvaltning sker genom lokala enheter som kallas församlingar och grenar, regionalt grupperade enheter som kallas stavar och distrikt, större geografiska områden samt världsomfattande styrande grupper vid huvudkontoret i Salt Lake City i delstaten Utah, USA. Rollen som rådgivande ur det uppväxande släktet utökar ledarskapsrollerna för unga vuxna i området och bygger på bruket att personer i alla åldrar tjänar tillsammans i enighet i råd och kommittéer på alla nivåer i kyrkan.

För att få veta mer om visionen för det uppväxande släktet, se president Nelsons andakt för unga vuxna, Att verkligen tillhöra milleniegenerationen, och andakten för ungdomar Israels hopp.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.