Pressmeddelande

53 rådgivande ur det uppväxande släktet samlas för att rådgöra

Unga vuxna från hela Europa träffas i Schweiz under en helg för att rådgöra tillsammans

Flera unga vuxna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från hela Europa samlades till en konferens i Zollikofen i Schweiz i slutet av augusti 2021. De gästades av kyrkans seniorledare, bland andra äldste Erich W. Kopischke i presidentskapet för området Europa samt områdessjuttio och områdesrådgivande för organisationer. De deltog också i ett distansmöte med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum.

Rising Gen Switzerland01
Rising Gen Switzerland01
Nyligen kallade rådgivande ur det uppväxande släktet träffades i Zollikofen i Schweiz i augusti.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Gruppen bestod av nyligen kallade rådgivande ur det uppväxande släktet, som stöder det uppväxande släktet och kyrkans lokala ledare i Europa. Huvudplatsen för evenemanget var området runt templet i Schweiz, och gruppen besökte också templet tillsammans på lördagen. Ytterligare program innefattade en tjänandeaktivitet för lokala vårdhem och andra sociala aktiviteter. Under flera rådsmöten samtalade över 60 personer om hur man bättre kan följa och tillämpa kyrkans följande nyckelprinciper:

Leva efter Jesu Kristi evangelium

Ta hand om behövande

Inbjuda alla att ta emot evangeliet

Förena familjer för evigheten

”Det här är verkligen en historisk händelse i området Europa”, säger äldste Kopischke. ”Att låta ungdomar från hela Europa samlas för att rådgöra, tjäna och lyfta varandra och sitt samhälle är bland det viktigaste i Jesu Kristi evangelium”, fortsätter han.

Under ett möte på distans hade äldste David A. Bednar från de tolv apostlarnas kvorum direktkontakt från Salt Lake City för att utbilda och besvara åhörarnas frågor.

Rising Gen Switzerland02
Rising Gen Switzerland02
Rådgivande ur det uppväxande släktet i ett distanssamtal med äldste David A. Bednar.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Blandningen av att få undervisning från en apostel och områdesauktoriteter och att rådgöra tillsammans med jämnåriga gjorde att jag kände mig så nära mina himmelska föräldrar och det arbete de vill att jag ska göra”, säger Leanda Akuoko från Storbritannien.

”För mig var den här helgen ett vittne om hur vår generation är redo och villig att möta vår tids utmaningar, att vi är en del av en levande kyrka och att allt vi gör i den måste vara inriktat på att hjälpa andra att komma närmare Kristus, en efter en”, säger Daniel Adriano från Lissabon i Portugal. ”Jag är så glad över att kunna återvända till Portugal och berätta om allt som jag kände och lärde mig”, fortsätter han.

Irene Kabongo från Paris säger: ”Jag har alltid känt mig som en europé på grund av mitt id, men för första gången kändes det som om jag också var en del av Jesu Kristi kyrka i området Europa.” Hon fortsätter: ”Jag kände mig stärkt av att det inte fanns några fysiska eller andliga gränser mellan någon av oss.”

Ben Warner från Storbritannien säger: ”När vi samlades i både andliga och sociala sammanhang kände jag mig så inspirerad och kände en sådan samhörighet med de andra. Hela upplevelsen bekräftade min tro på att den här kyrkan är en plats där vi kan utvecklas, bidra och känna oss hemma.”

Under ledning av områdespresidentskapet har rådgivande ur det uppväxande släktet rollen att vara mentorer till sina jämnåriga och att delta i ledarskapsråd på kyrkans lokala nivå och områdesnivå i Europa.

Rising Gen Switzerland03
Rising Gen Switzerland03
Äldste Erich W. Kopischke ger vägledning till rådgivande ur det uppväxande släktet.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mer om vad det uppväxande släktet i området Europa har bidragit med:

Kyrkan utökar ledarskapsrollerna för det uppväxande släktet i Europa

Utsändningar för det uppväxande släktet 2020

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.