Pressmeddelande

Samla folket till mig

Mose sade: ”Herren sade till mig: ’Samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord.’”1 Vid detta tillfälle instruerade, påminde och uppmanade Mose Israels barn att underkasta sig Herrens vilja i alla dagliga angelägenheter och bekymmer, i relationerna till varandra och i deras uppträdande gentemot sin Gud.

En sådan uppmaning ges två gånger om året av första presidentskapet till alla kyrkans medlemmar runt om i världen, och på lokal nivå av stavs respektive distriktspresidentskapen. Dessa general-, stavs- och distriktskonferenser, till vilka Herren inbjuder oss, fyller många syften:

1. Vi får lyssna på Herrens ord ”Vare sig de hava talats med [Herrens] röst eller med [hans] tjänares, ty det är detsamma”2 … ”Det I hören är … min röst, emedan min röst är Ande.”3 Herren kan utgjuta sin Ande rikligt över dem som har ”samlats för att få veta hans vilja”4.

2. Vi får undervisning och blir uppbyggda Här, liksom i alla möten i kyrkan, gäller följande uppmaning från Herren: ”När I kommen tillsammans, skolen I undervisa och uppbygga varandra, på det I mån veta, hur I skolen göra och leda min kyrka och hur I skolen kunna rätta eder efter min lag och mina bud, som jag givit.” 5 På konferenserna får vi vägledning, undervisning och värdefulla resurser som vi bör basera vårt liv på under de kommande sex månaderna, och som vi som kyrka bör uppmärksamma. Dessutom ger vi Herren en möjlighet att besvara personliga frågor och böner genom olika uttalanden som görs i talen.

3. Vi får understödja prästadömsledarna I kyrkan ”måste [allt] ske med ordning” 6 och följa principen om ”enhälligt bifall”7. Ingen kan verka i kyrkan ”utan att han ordineras av någon, som har myndighet” eller utan att kyrkan (det vill säga medlemmarna) får veta det.8 På konferenserna presenteras inte bara nya ämbetsmän för medlemmarna för deras understödjande röst, utan ledare som redan är inröstade blir understödda i sina ämbeten. Vi visar vårt stöd genom att höja höger hand och visar på så sätt Herren och de andra närvarande att vi är villiga att erkänna och stödja dessa bröder och systrar i deras kallelser.

4. Vi stärker andra bröder och systrar Vi träffas också ”för att stärka varandra och göra gott”9. Vi visar vår lojalitet mot Herren och tjänar som exempel för andra genom att visa omsorg om varandra, säga något uppmuntrande eller helt enkelt genom att vara närvarande.

Under varje konferens får vi tillfälle att ”njuta av Guds angenäma ord”10. Möjligheten vi har att läsa generalkonferenstalen i Liahona senare är ingen ersättning för närvaro under satellitutsändningarna, utan enbart en ytterligare möjlighet att påminna sig själv om tankar och intryck. Ingen skildring i någon artikel kan göra rättvisa åt de känslor vi fick under senaste generalkonferensen när äldste David B Haight vinkade åt oss. Genom satellitutsändningen kan vi till viss del närvara på konferensen personligen, som om vi var i konferenscentret.

Låt oss inte missa något tillfälle att delta i general-, stavs- eller distriktskonferenserna bara för att vi tror att vi inte behövs i vårt ämbete i enheten den söndagen. Låt inte uppmaningen gå oss förbi när Herren kallar oss samman.

Fotnoter

  1. Femte Moseboken 4:10.
  2. Läran och förbunden 1:38.
  3. Läran och förbunden 88:66.
  4. Läran och förbunden 88:1; se också Läran och förbunden 105:1.
  5. Läran och förbunden 43:8.
  6. Läran och förbunden 28:13.
  7. Läran och förbunden 26:2.
  8. Se Läran och förbunden 42:11.
  9. Discourses of Brigham Young, 11:116.
  10. MB Jakob 2:9.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.