Pressmeddelande

Mormons bok förändrar mitt liv

För en del år sedan kom min son Matthew hem från ett seminariemöte och sade: ”Pappa, jag vill att du snidar något.” Han gav mig texten. På skylten som jag snidade stod det: ”Mormons bok förändrar ditt liv.”1

Mitt budskap till er är enkelt: Det som står på skylten är sant. Lade ni märke till ordvalet i citatet? Det står inte att lärdomarna eller studierna i Mormons bok förändrar ditt liv. Det står: ”Mormons bok förändrar ditt liv.” Jag vill förklara varför jag vet att det är sant: Boken i sig själv är det bästa studiematerialet vi har – inte bara ur elevens synvinkel, utan också ur lärarens.

Det är fyra saker som jag försöker göra när jag undervisar ur skrifterna: läsa, pröva, förbereda och vittna. Låt mig tala om dessa, en åt gången.

Läsa
Innan jag skrev det här tog jag mig tid att läsa Mormons bok. Det förändrade mitt liv. Plötsligt såg jag boken som en färgfilm på en bred bildskärm. Människorna blev mer verkliga för mig. Jag såg Frälsaren och hans besök framför mig, nästan som om jag hade varit där. Och jag hade en känsla för Nephi som på något sätt visste vilken förändring ni och jag så gärna vill se i vårt liv och i våra elevers liv. Om jag skulle lära er vad förändringen innebär, skulle jag slå upp Mosiah 27:25–26:

”Herren sade till mig: ’Förundra dig icke över att hela människosläktet, ja, män och kvinnor, alla nationer, släkten, tungomål och folk måste födas på nytt, ja, måste födas av Gud, förvandlas från sitt köttsliga och fallna tillstånd till ett rättfärdigt tillstånd, ja, måste återlösas av Gud och bliva hans söner och döttrar. Sålunda bliva de nya skapelser, och om icke detta sker, kunna de på intet sätt ärva Guds rike.’” Liahona februari 2004 s 13

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.