Pressmeddelande

Årsrapport belyser kyrkans nödhjälpsinsatser

Förra året hjälpte Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga personer som drabbats av naturkatastrofer i 58 länder, från Haiti till Pakistan till Nya Zeeland. Detta enligt kyrkans välfärdstjänsts rapport om nödhjälpsinsatser 2010, som visar att kyrkan bidrog med hjälp efter 119 katastrofer och donerade miljontals dollar.

Nästan 300 000 människor dog i över 350 naturkatastrofer under 2010, vilket gör förra året till det mest dödsbringande på 25 år. Det var bland annat jordbävningar, översvämningar, jordskred, tyfoner, sjukdomar, värmeböljor och vulkanutbrott som drabbade över 200 miljoner människor och orsakade skador för över 100 miljarder dollar.

Här är en överblick över några av katastroferna där kyrkan bidrog med nödhjälp:

Jordbävningar

Det största antalet dödsfall orsakades av jordbävningar — särskilt den förödande Haiti-jordbävningen i januari 2010 som uppskattningsvis dödade 230 000 personer i och omkring Port-au-Prince. Concepción i Chile och Christchurch i Nya Zeeland drabbades också av större jordbävningar.

Tillsammans med andra organisationer bidrog kyrkan till var och en av katastroferna med mat och förnödenheter. På Haiti utplacerades också sjukvårdsvolontärer för att hjälpa alla tusentals skadade människor. Kyrkan fortsätter att hjälpa Haiti i återhämtningsprocessen, bland annat med arbetstillfällen, utbildning och provisoriska bostäder.

Översvämningar och jordskred

Översvämningarna orsakade visserligen inte lika många dödsfall, men var den mest utbredda formen av naturkatastrofer under 2010. De resulterade ändå i otaliga dödsfall och drev miljontals människor från sina hem. Enbart i Pakistan dödades 2 000 människor och 20 miljoner drabbades på annat sätt. Flera veckors oavbrutet regnande orsakade också översvämningar och jordskred i Centralamerika och på Sydamerikas norra kust och påverkade nästan 2,5 miljoner invånare i Colombia och Venezuela.

På andra sidan jordklotet kämpade Kina, Thailand, Myanmar, Vietnam och Filippinerna mot översvämningar som totalt ledde till en dödssiffra på över 1 800. Och i Förenta staterna drabbades invånarna i Tennessee, Kentucky och Missouri av de värsta översvämningarna på flera årtionden.

Kyrkan bidrog i nödhjälpsarbetet med mat, vatten, hygienpaket, filtar, kläder och andra förnödenheter till dem vars hem hade skadats eller förstörts. För att hjälpa till med röjningsarbetet tillhandahöll kyrkan städpaket och organiserade volontärgrupper.

Kolera

Under det sista kvartalet 2010 inträffade två omfattande koleraepidemier — den första i norra Artiboniteregionen på Haiti som snabbt spreds till alla landets provinser och totalt orsakade över 3 000 dödsfall under året. Den andra epidemin som drabbade Daruregionen på Papua Nya Guinea var inte lika omfattande men tog ändå 300 människors liv.

För att motverka dessa epidemier tillhandahöll kyrkan professionella sjukvårdsvolontärer och skickade ett nytt paket som ska förebygga kolera och underlätta behandlingsarbetet. Paketet innehöll tvål, vattenreningsmedel och vätskeersättning. Dessutom skickade kyrkan stora vattenreningssystem, tusentals filtreringsflaskor och utbildningsmaterial om kolera.

Alla dessa bidrag har gjorts möjliga tack vara generösa donationer från medlemmar i kyrkan och dess vänner. Av alla pengar som doneras används hundra procent för att hjälpa behövande.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.