Pressmeddelande

Richard G Scott

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled den 22 september klockan 13:45 lokal tid av åldersrelaterade orsaker. Han var omgiven av sin familj i hemmet i Salt Lake City. Han blev 86 år.

Äldste Scott inröstades som apostel den 1 oktober 1988. Han kallades som medlem i de sjuttios första kvorum den 2 april 1977, och verkade som medlem i presidentskapet för det kvorumet från oktober 1983 tills han kallades som apostel 1988.

”Äldste Scott höll mycket framgångsrikt sin blick fäst på evigheten”, säger äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum, som verkade som ung missionär under äldste Richard G. Scott. ”Hans budskap var fyllda av hopp. Och han predikade djärvt om omvändelse och försoningen, eftersom han visste att det är därifrån hoppet kommer, eller det man kan hoppas på efter sann, fullständig omvändelse och då försoningen, Jesu Kristi nåd, har verkat i ens liv.”

Liksom apostlarna på Nya testamentets tid, har nutida apostlar kallats att vara särskilda vittnen om Jesus Kristus. Äldste Scott var en av 15 män som tillser den globala kyrkans tillväxt och utveckling, en kyrka som nu har över 15 miljoner medlemmar.

Äldste Scott lärde: ”Det finns få saker i livet som ger lika mycket glädje som glädjen som kommer av att hjälpa någon annan att förbättra sitt liv.”

”Jag kan inte åka någonstans, särskilt inte i Latinamerika, där han verkade så länge och på så många platser – jag kan inte åka någonstans utan att se hans fotspår, utan att träffa någon som har påverkats av honom på något sätt”, säger äldste Christofferson.

Richard Gordon Scott föddes den 7 november 1928 i Pocatello i Idaho och är son till Kenneth Leroy och Mary Whittle Scott. Han verkade som heltidsmissionär i Uruguay och presiderade över Argentinamissionen Nord i Córdoba, Argentina från 1965 till 1969.

Han tog examen vid George Washington University som maskiningenjör och doktorerade inom atomfysik vid Oak Ridge i Tennessee. Mellan 1953 och 1965 arbetade äldste Scott under amiral Hyman Rickover med att utveckla kärnkraftsbränsle för användning inom flottans och militärens kärnkraftverk. Han arbetade också som konsult för kärnkraftsföretag inom den privata sektorn.

Äldste Scott tog emot hedersbetygelsen Doctor of Christian Service av Brigham Young University 2008.

Äldste Scotts hustru Jeanene gick bort den 15 maj 1995. Han var välkänd bland kyrkans medlemmar för den kärlek han uttryckte för sin hustru. Han har sju barn.

”Han kommer att bli ihågkommen som en outtröttlig tjänare och en vän till Herren som ägnade sitt liv åt Herrens verk och gjorde det med glädje”, säger äldste Christofferson. ”Jag tror att han alltid blir ihågkommen som någon som gav hopp.”

Det är inte bestämt när vakansen i de tolv apostlarnas kvorum blir fylld.

För mer information om äldste Scotts begravningsgudstjänst, klicka här (engelska).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.