nyhetsartikel

Rapport från och röster om kyrkans världsomspännande konferens i april 2018

Två gånger om året håller kyrkan en världsomspännande konferens som sänds ut från Salt Lake City och följs av miljontals medlemmar världen över. Talarnas budskap brukar göra ett varaktigt intryck på dem som lyssnar, och på sociala medier delar medlemmarna med sig av de här intrycken. Det här är vad några av kyrkans medlemmar i Sverige säger om konferensen:

”Vilken FANTASTISK konferens! På så oerhört många sätt!”

”Upplyft och stärkt i mitt vittnesbörd om Frälsaren. Njutit av att få fylla på med så mycket.”

”Asså denna generalkonferens! Kan inte få nog! Min favvogrej är att lyssna på kvällarna när jag diskar/plockar undan för dagen. Lyssnade just på flera av talen på söndagens sista möte. Wow.”

”De är verkligen de som ska leda Jesu Kristi kyrka i dessa sista dagar. Vilka kraftfulla män och kvinnor de är, med så mycket kärlek. Spännande tider och förändringar väntar och jag är som sagt så glad för att få vara med. Med hela mitt hjärta och mina förmågor vill jag vara med.”

”Jag känner så mycket hopp och glädje över detta och alla fina tal från denna konferens! Så glad att vi har en levande profet som kan få uppenbarelse för vår tid!”

”Är tacksam för de av helgens tal som jag haft möjlighet att lyssna på hittills. I lördags kl. 18 blev understödjandet av kyrkans ledare en stark andlig bekräftelse för mig personligen att detta ÄR Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och att Russel M. Nelson ÄR Herrens profet för oss nu.”

”Tredje talet var bland det finaste jag hört!!! Om förlåtelse: ’Finns det personer i våra liv som har sårat oss? Hyser vi till synes helt befogade känslor av förbittring och ilska? Låter vi högmodet hindra oss från att förlåta och släppa taget? Jag uppmanar oss alla att fullständigt förlåta och låta oss helas inifrån. Och även om förlåtelsen inte kommer i dag ska ni veta att när vi önskar det och arbetar på det så kommer den. ’”

 Rapport från generalkonferensen i april 2018

Nytt första presidentskap kallat, två nya apostlar kallade, sju nya tempel tillkännagivna

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga samlades i konferenscentret i Salt Lake City samt i kyrkor och hem världen om den 31 mars och 1 april 2018 för att delta i den 188:e årliga generalkonferensen. Det var ett historiskt tillfälle då ett flertal förändringar och tillkännagivanden gjordes. Här följer en kortfattad rapport om konferensen i kronologisk ordning.

Sista dagars heliga inröstar nytt första presidentskap vid högtidlig församling

President Russell M. Nelson inröstades som profet, siare, uppenbarare och president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga under en högtidlig församling för kyrkans medlemmar över hela världen lördagen den 31 mars 2018. Dallin H. Oaks inröstades som förste rådgivare och Henry B. Eyring som andre rådgivare i första presidentskapet, kyrkans högsta styrande organ.

Två nya apostlar kallade till de tolvs kvorum

Två nya medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum tillkännagavs också under lördagsförmiddagens högtidliga församling. Äldste Gerrit W. Gong och äldste Ulisses Soares inröstades som de nyaste medlemmarna i detta kvorum. De fyller de vakanser som uppstått efter president Thomas S. Monsons och äldste Robert D. Hales bortgång.

Åtta nya generalauktoriteter tillkännagivna vid aprilkonferensen 2018

President Dallin H. Oaks i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav kallet av åtta generalauktoritetssjuttio och 55 områdessjuttio under lördagseftermiddagens möte vid aprilkonferensen 2018. Han meddelade också att äldste Carl B. Cook och äldste Robert C. Gay kommer att verka i presidentskapet för de sjuttio, där de efterträder äldste Gerrit W. Gong och äldste Ulisses S. Soares som kallats till de tolv apostlarnas kvorum.

Under ledning av de tolvs kvorum kommer de att resa ofta för att träffa och undervisa kyrkans ledare, missionärer och medlemmar i lokala församlingar. De nya generalauktoritetssjuttio som kallats är äldste Steven R. Bangerter, äldste Matthew L. Carpenter, äldste Jack N. Gerard, äldste Mathias Held, äldste David P. Homer, äldste Kyle S. Mackay, äldste Juan Pablo Villar och äldste Takashi Wada.

Nytt presidentskap för Unga kvinnor tillkännagivet under aprilkonferensen 2018

Bonnie H. Cordon (tidigare första rådgivare i Primärs generalpresidentskap) ska verka som president, Michelle Craig som första rådgivare och Becky Craven som andra rådgivare. De har överinseende över kyrkans organisation för unga kvinnor från 12 till och med 17 års ålder.

Syster Lisa L. Harkness kallades som ny första rådgivare i Primärs generalpresidentskap. Syster Harkness har verkat i Primärs generalkommitté sedan september 2017. Primär är en organisation för barn mellan 18 månader och 11 år.

2017 års statistikrapport för aprilkonferensen 2018

Första presidentskapet har för kyrkans medlemmars information utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året som avslutades den 31 december 2017.

  • Totalt antal medlemmar: 16 118 169
  • Antal heltidsmissionärer: 67 049
  • Antal tempel i verksamhet: 159
  • Antal enheter och församlingar: 34 821

Förändringar tillkännagivna i kyrkans prästadömskvorum för vuxna

En betydelsefull förändring som påverkar alla vuxna män i kyrkan skedde då president Nelson tillkännagav en omstrukturering av prästadömets kvorum som slår samman högpräster och äldster i ett enda äldstekvorum.

Prästadömet inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är indelat i två nivåer eller ordnar, aronska prästadömet och melkisedekska prästadömet. Äldste och högpräst är två av ämbetena inom melkisedekska prästadömet.

President Nelson sa att sammanslagningen av de två prästadömsgrupperna till ett kvorum har reviderats och förfinats under många månader. Huvudskälet till ändringen, sa han, är behovet av ett mer effektivt tjänande. ”Vi har känt ett trängande behov av att förbättra sättet varpå vi tar hand om våra medlemmar” sa han. ”För att göra det bättre behöver vi stärka våra prästadömskvorum så att de kan ge större vägledning i tjänandeverket av kärlek och stöd som Herren avser för sina heliga. De här justeringarna är inspirerade av Herren. När vi inför dem blir vi ännu effektivare än vi någonsin har varit tidigare.”

Första presidentskapet förmedlade påskbudskap under generalkonferensen

Varje medlem i första presidentskapet gav oss påskbudskap under söndagsmorgonens möte. President Russell M. Nelson sa: ”Utan Återlösarens obegränsade försoning skulle ingen av oss kunna hoppas på att någonsin återvända till vår himmelske Fader. Utan hans uppståndelse skulle döden innebära slutet. Vår Frälsares försoning gjorde evigt liv till en möjlighet och odödlighet till en realitet för alla.”

President Dallin H. Oaks, förste rådgivare, förkunnade: ”I dag firar vi tillsammans med andra kristna vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. För medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse en grundpelare i vår tro. Eftersom vi tror på redogörelserna i både Bibeln och Mormons bok om Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse, tror vi också på det stora antal lärdomar i skrifterna om att en liknande uppståndelse väntar alla dödliga som någonsin har levt på den här jorden.”

President Henry B. Eyring, andre rådgivare, avslutade med att säga: ”Jag tackar min Himmelske Fader för gåvan som är hans älskade Son, som frivilligt kom till jorden för att bli vår Återlösare. Jag är tacksam för kunskapen att han sonade våra synder och steg fram i uppståndelsen. Varje dag välsignas jag med att veta att på grund av hans försoning kan jag en dag uppstå för att leva för evigt i en kärleksfull familj.”

”Stödverksamhet” ersätter hem- och besöksundervisning

President Russell M. Nelson tillkännagav på söndagseftermiddagen att kyrkans hemundervisning och besöksverksamhet (uppdrag att regelbundet besöka och bry sig om andra medlemmar) ersätts av ett samordnat, mer personligt program kallat ”stödverksamhet”.

Sju tempel tillkännagivna vid slutet av aprilkonferensen 2018

Vid slutet av det sista mötet tillkännagav president Russell M. Nelson planer på att bygga sju nya tempel på följande platser: Salta, Argentina; Bengaluru, Indien; Managua, Nicaragua; Cagayan de Oro, Filippinerna; Layton, Utah; Richmond, Virginia samt en större ännu inte utsedd stad i Ryssland. I och med de här sju nya templen uppgår antalet tempel i drift (159) plus antalet tempel tillkännagivna eller under uppförande (30) tillsammans till totalt 189 över hela världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.