Pressmeddelande

Rättfärdiga kvinnors inflytande

Eva, mor till allt levande; Sara; Rebecka; Rakel; Marta; Elisabet och Maria, Frälsarens mor, kommer alltid att hedras och ihågkommas. I skrifterna nämns också kvinnor vars namn är okända för oss men som välsignar vårt liv genom sitt exempel och sina lärdomar, till exempel kvinnan från Samarien som Jesus träffade vid Sykars brunn (se Joh 4), den idealiska hustrun och modern som beskrivs i Ordspråksboken 31 och den trofasta kvinnan som botades genom att enbart röra vid Frälsarens kläder. (Se Mark 5:25–34.)

När vi ser på den här jordens historia och den återställda Jesu Kristi kyrkas historia blir det tydligt att kvinnor har en särskild plats i
vår Faders plan för hans barns eviga lycka och välfärd.

Jag hoppas att mina kära systrar runtom i världen — far- och mormödrar, mödrar, fastrar och mostrar och vänner — aldrig underskattar kraften i sitt goda inflytande, särskilt när det gäller våra dyrbara barn och ungdomar!

Läs fortsättningen i septembernumret av Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.