Pressmeddelande

Ny tempelpresident för templet i Stockholm, Sverige

PAUL KENT OSCARSON, tillhörande Ensign 2:a församling, Salt Lake Ensign stav, har kallats som president för templet i Stockholm Sverige. President Oscarson har tidigare tjänat som president för Sverigemissionen Göteborg, samt som stavspresident, rådgivare i stavspresidentsskap, biskop, grenspresident, högprästerna gruppledare, söndagskollärare. Han har nu pensionerats från sitt arbete som ansvarig för köpcentrum. Han föddes i St. Louis, Missouri, son till Roy Wilhelm och Vera Brown Oscarson.

Pauls fru - BONNIE LEE GREEN OSCARSON, kommer att tjäna templevärdinna. Syster Oscarson tjänade även tillsammans med sin man när han presiderade över Sverigemissionen Göteborg. Hon har tidigare verkas som söndagskollärare, församlingens president för Unga kvinnor, tempeltjänare, församlingens aktivitetskommitté och semenarielärare. Hon föddes i Salt Lake City, Utah, USA, dotter till Theo James and Jean Stringham Green.

Läs mer om tempel här.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.