nyhetsartikel

Profet möter påve Franciskus vid Vatikanen

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga träffade påve Franciskus i Vatikanen i lördags, det första mötet mellan en sista dagars helig president och påven. Besöket inträffade dagen innan president Nelson inviger kyrkans första tempel i Rom.

President Nelson åtföljdes av president M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum.

 

Efter det 33 minuter långa mötet träffade president Nelson och president Ballard mediarepresentanter. "Vi hade en mycket hjärtlig och oförglömlig upplevelse. Hans Helighet var ytterst älskvärd, varm och välkomnande", sa president Nelson. Han fortsatte: "Vilken fin, underbar man han är, och så välsignade katolikerna är att ha en sådan godhjärtad, kärleksfull och kompetent ledare."

President Nelson sa: "Vi pratade om vår gemensamma omsorg om de människor som lider i hela världen och vår önskan att lindra människors lidande. Vi pratade om vikten av religionsfrihet, familjens betydelse, vår gemensamma omsorg om ungdomarna [och] oron för sekulariseringen i världen, och om människors behov av att komma till Gud och dyrka honom, tillbe honom och få den stabilitet i livet som tron på Jesus Kristus ger dem."

Enligt president Ballard pratade de om de båda kyrkornas nära relation i samarbetet om humanitära projekt. "Vi förklarade för hans Helighet att vi arbetar sida vid sida, att vi samarbetar med Catholic Relief Services i 43 länder i alla delar av världen. [Vi har] stått sida vid sida som partners och försökt lindra lidande. Han visade stort intresse för det."

Äldste Alessandro Dini-Ciacci, lokal ledare i Rom, närvarade också vid mötet. "Så inspirerande det var för mig att bevittna hur två av ledarna för världens mest framstående kyrkor möttes i broderskap", sa han. "Det är vackert att bevittna och någonting vi definitivt kan ta lärdom av i vårt samröre med människor från andra trosinriktningar." Äldste Massimo De Feo i de sjuttio närvarade och sa att dessa ledare genast fann varandra. "Det var underbart att se hur de efter bara någon minut såg ut att vara gamla vänner. President Nelson och påve Franciskus har så mycket kärlek och respekt för varandra."

Ledare för Jesu Kristi kyrka har engagerat sig i interreligiösa dialoger sedan kyrkans första dagar. Sedan president Nelson blev ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2018 har han träffat romersk-katolska prelater under flera av sina resor. I Texas förra november träffade han ärkebiskop Gustavo Garcia-Siller för San Antonios ärkestift. Och förra månaden i Arizona samtalade han med ärkebiskop Thomas J. Olmsted i Phoenix. President Nelson har deltagit i liknande samtal många gånger under sina 35 år som apostel, då han har rest till över 130 länder för att betjäna sista dagars heliga och vänner till kyrkan. President Nelson intervjuades i oktober 2018 av Sergio Rubin, påve Francis levnadstecknare, under ett besök i Uruguay. President Nelson och herr Rubin samtalade kort om kyrkans tempel i Rom. ”Vi uppskattar påvens och Vatikanens vänlighet. De har välkomnat oss ytterst älskvärt”, sa profeten vid tillfället.

Vid tidigare interreligiösa dialoger mellan katoliker och sista dagars heliga har bland annat president Henry B. Eyring (rådgivare till kyrkans framlidne president Thomas S. Monson) skakat hand med påve Francis under ett symposium om äktenskap i Vatikanen. År 2010 besökte president Ballard katolska ledare i Vatikanen. År 1995 gav kyrkans dåvarande president Gordon B. Hinckley ett exemplar av Encyclopedia of Mormonism till Vatikanens bibliotek.

Katolska och sista dagars heliga ledare har också träffats på många andra platser. År 2010, till exempel, talade framlidne kardinal Francis George (1937–2015), dåvarande ledare för United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), vid Brigham Young University och träffade apostlar från Jesu Kristi kyrka. Apostlar har nyligen samtalat om frågor av gemensamt intresse med kardinal Timothy Dolan, ärkebiskop i New York. Och flera katolska ledare har besökt Utah. Bland annat ärkebiskop Joseph Kurtz från Louisville (dåvarande president för USCCB), som besökte Temple Square 2016, samt ärkebiskop Charles J. Chaput från Philadelphia, som har talat vid Brigham Young University flera gånger. År 2015 inbjöd ärkebiskop Chaput äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum att tala om principerna sista dagars heliga efterlever för att stärka familjen under World Meeting of Families i Philadelphia.

I Utah har kyrkan under senare årtionden byggt en stark relation till romersk-katolska stiftet i Salt Lake City. President Ballard och äldste Christofferson kom samman med katoliker i Utah vid installationen av biskop Oscar A. Solis som 2017 tilldelades uppdraget att leda katolikerna i Utah av påve Francis. ”Sista dagars heliga uppskattar den långvariga vänskap vi har utvecklat med katolska kyrkan i Utah och över hela världen”, sa president Ballard vid tillfället. President Ballard närvarade också vid installationsmässan för ärkebiskop John C. Wester i Santa Fe, New Mexico. Ärkebiskop Wester, biskop Solis’ företrädare, var katolsk biskop i Utah i åtta år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.