Video

Mars är en tid när vi firar kvinnorna över hela världen

Mars månad har två viktiga dagar när vi firar och uppmärksammar kvinnor: Internationella kvinnodagen den 8 mars, och sedan årsdagen av Hjälpföreningens grundande den 17 mars.

Människor över hela världen ta det här tillfället i akt att begrunda kvinnans värde och bedrifter både nu och förr. Kvinnorna som tillhör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tar också det här tillfället i akt att fira sitt medlemskap i en organisation som bildades för över 175 år sedan.

Hjälpföreningen organiserades den 17 mars 1842 för att stärka kvinnan och familjen och hjälpa behövande. Emma Smith, Hjälpföreningens första president, sa till de 20 kvinnor som var närvarande under första mötet: ”Vi ska göra någonting extraordinärt.” Hjälpföreningen har nu över sju miljoner medlemmar världen över.

Varje år samlas hjälpföreningsmedlemmar över hela Europa för att fira grundandet av den här anmärkningsvärda organisationen.

 

Hjälpföreningens syfte

Hjälpföreningens motto står i 1 Korintierbrevet 13:8: ”Kärleken upphör aldrig.” Mottot har påmint och uppmuntrat alla medlemmar att gå framåt, fulla av kärlek, och tjäna sin nästa.

Sedan dess grundande har Hjälpföreningen ägnat sig åt socialt, humanitärt och samhälleligt arbete. President Eliza R. Snow, som verkade mellan 1866 och 1887, fokuserade på att utbilda kvinnor och hjälpte kvinnor så att de kunde studera medicin för att bli läkare och sjuksköterskor. President Emmeline B. Wells, som verkade mellan 1910 och 1921 var en ivrig förespråkare för kvinnors rösträtt och vän till Susan B. Anthony. Genom deras hårda arbete blev Utahs kvinnor de första som röstade i ett nationellt val.

I hundra år, med början 1876, odlade Hjälpföreningens medlemmar vete, lagrade det och delade ut det till behövande. De donerade vete till överlevande efter jordbävningen i San Francisco 1906, första och andra världskriget och människor i sina egna samhällen. Veteprogrammet blev en del av kyrkans välfärdsprogram 1976.

Jean B. Bingham, Hjälpföreningens nuvarande president, förespråkar humanitär hjälp, en interreligiös dialog och kvinnors rättigheter världen över. Sharon Eubank, hennes första rådgivare, arbetar som chef för LDS Charities, kyrkans världsomfattande humanitära organisation. Reyna I. Aburto, hennes andra rådgivare, föddes i Nicaragua där hon överlevde ett krig och en kraftig jordbävning. Sedan hon blev medlem i kyrkan vid 26 års ålder har hon arbetat för att tjäna sitt samhälle, ungdomarna och kyrkan.

           

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.