nyhetsartikel

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga med andra religioner

Varje år under första veckan i februari uppmärksammar världen Interfaith Harmony Week – en vecka av interreligiös harmoni. Vid det tillfället kommer personer av olika bakgrund, kultur och religiös tro samman i ömsesidig förståelse och bygger relationer.

 

I ett flertal årtionden har ledare, lärda och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga deltagit i många lokala, nationella och internationella forum för olika trosåskådningar. Bland dem finns G20-forumet, Religionernas världsparlament, Interfaith Roundtable och många andra. Kyrkans president, Russell M. Nelson, har sagt: ”Vi existerar för att visa kärlek till och omsorg om alla mäns och kvinnors eviga välgång, oavsett religiös tro, ras eller nationalitet. Vi tror på att vi verkligen är bröder och systrar, så vi vill förmedla budskapet att vi bryr oss. Vi älskar varandra, och vi hoppas kunna välsigna hela mänskligheten.”

Forum för olika religioner är också plattformar där religiösa ledare och andra lärda kan komma samman och prata om olika problem som samhället ställs inför. Under det senaste G20-forumet i Argentina togs vikten av tolerans och religionsfrihet upp. Äldste D. Todd Christofferson, medlem i de tolv apostlarnas kvorum, sa under forumet: ”Religion är grundläggande för samhällets välmående, och religionsfrihet gynnar inte bara de troende utan hela samhället, oavsett om de är medvetna om det eller inte. Därför ligger det i allas intresse att skydda dess frihet, oavsett om de är troende eller inte.”

När människor kommer samman i medkänsla och en önskan att hjälpa andra kan de lösa problem och rädda liv. Syster Jean B. Bingham, Hjälpföreningens generalpresident, sa följande under en interreligiös kvinnokonferens i Wales: ”Jag är övertygad om att när vi förenas som troende kvinnor stärker vi inte bara förhållandet mellan olika religioner. Enskilda människors liv berörs när vi räcker ut handen till de behövande.”

Jesu Kristi evangelium främjar kärlek och vänlighet mot alla, oavsett skillnader. Framlidne presidenten Thomas S. Monson uppmuntrade ”kyrkans medlemmar var de än är att visa godhet och respekt mot alla människor överallt. Den värld vi lever i är fylld av olikheter. Vi kan och bör visa respekt mot dem vilkas tro är annorlunda än vår.”

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har över 16 miljoner medlemmar över hela världen. Kyrkans ledare uppmuntrar medlemmarna att engagera sig i samhället, bygga relationer och hjälpa behövande.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.