Mormon Newsroom
Pressmeddelande

Kyrkan tillkännager förändringar i kommunikationskanaler

Kyrkans rätta namn betonas och en djupare hängivenhet mot Jesus Kristus förordas

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav i dag förändringar av namnen på flera av samfundets webbplatser, konton på sociala medier och mobilappar. Detta är en del av en mer omfattande ansträngning att spegla samfundets fullständiga namn och att bättre förmedla vår beslutsamhet att följa Jesus Kristus.

Webbplatser: Kyrkans officiella webbplats kommer att heta ChurchofJesusChrist.org. Förändringen sker från och med i dag, den 5 mars 2019, då domännamnet ChurchofJesusChrist.org börjar leda till hemsidan LDS.org. Under kommande månader ersätter domännamnet ChurchofJesusChrist.org dessa tidigare webbplatser:

  • LDS.org blir ChurchofJesusChrist.org
  • MormonNewsroom.org blir newsroom.ChurchofJesusChrist.org

Mormon Channel blir en del av domänen ChurchofJesusChrist.org.

Eftersom Mormon.org framför allt riktar sig till personer som inte är sista dagars heliga kommer det att ta längre tid att slå ihop den här webbplatsen med den mer medlemsinriktade ChurchofJesusChrist.org. Arbete pågår med att omstrukturera och förena alla dessa webbplatser för att skapa en mer enhetlig och personlig upplevelse under domänen ChurchofJesusChrist.org. Under tiden kommer Mormon.org att bli ComeUntoChrist.org.

Sociala medier: Flera av kyrkans konton på sociala medier kommer att slås ihop och publicera innehåll som inriktas på att leva efter och dela med sig av Jesu Kristi evangelium.

  • Kyrkans officiella konton på Facebook och Instagram kommer att heta ”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @churchofjesuschrist”.
  • En grupp på Facebook har etablerats för att bygga upp en gemenskap och på ett bättre sätt informera människor om kyrkans nyheter. Gruppen heter ”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Inspiration and News”.
  • Kyrkans namn på Twitter fortsätter vara ”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” med användarnamnet ”@ChurchNewsroom” och blir den primära källan till nyheter från kyrkan på sociala medier.

Mobilappar: Många av kyrkans mobilappar byter namn:

  • SDH Musik blir ”Sacred Music”
  • Appen Evangeliebiblioteket behåller sitt namn

E-postdomän: E-postadresser till kyrkans anställda och ledare på generalnivå kommer att börja använda domänen @ChurchofJesusChrist.org i stället för nuvarande @ldschurch.org.

Mycket kvarstår att göra, särskilt då kyrkan gör förändringar på språk över hela världen. Första presidentskapet ber sista dagars heliga och andra att vara ”tålmodiga och artiga medan förändringarna görs”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.