nyhetsartikel

President Thomas S. Monson 1927-2018

Svenskättade Thomas S. Monson, högste ledaren för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, avled 90 år gammal den 2 januari 2018.

Thomas S. Monsons farfar och hans hustru Frances mor kom från Sverige. Därför var det helt naturligt att han i sina ämbeten besökte Sverige många gånger.

Han berättade ofta med glimten i ögat att han hade lovat sin svärmor att "alltid sända de bästa missionärerna till Sverige".

Thomas S. Monson återinvigde Sverige för missionsarbete år 1977 och var engagerad i byggnationen av templet i Västerhaninge åren 1981-1985.

År 1975 organiserade han Sveriges första stav (stift) i Stockholm och 1995 kom han tillbaka till Sverige och delade Stockholms stav i de två stavarna Stockholms stav och Stockholms Södra stav.

Även stavarna i Malmö och Göteborg organiserades under Thomas S. Monsons ledning.

Han medverkade i många svenska konferenser och ledarskapsutbildningar genom åren.

Kung Carl XVI Gustav och Thomas S. Monson var båda höga ledare inom den globala scoutrörelsen och träffades flera gånger, bland annat vid kungaparets eriksgata till Haninge kommun. Då var Thomas S. Monson värd tillsammans med lokala ledare för kungaparets besök till tempelområdet i Västerhaninge.

Sista gången Thomas S. Monson besökte Sverige var år 2005 i samband med Sverigemissionens 100-årsjubileum av invigningen av kyrkans första möteshus i Sverige, på Svartensgatan 3 i Stockholm.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.